Uutiset 2012

Päivi Hakkarainen dosentiksi Helsingin yliopistoon

17.12.2012

Helsingin yliopiston kansleri on humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä myöntänyt kasvatustieteen tohtori Päivi Hakkaraiselle mediakasvatuksen dosentin arvon 14. joulukuuta 2012.

Hakkarainen on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta ja väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa vuonna 2007. Hänen tutkimustyönsä kohdistuu tieto- ja viestintätekniikan ja median opetuskäyttöön sekä internetin merkityksiin eri-ikäisten ihmisten arjessa. Hän toimii yliopistonlehtorina mediakasvatuksen kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskuksessa.