Uutiset 2010

Palvelukeskuksen valmisteluryhmän työ alkoi

10.11.2010

Lapin korkeakoulukonsernin osuuskuntamuotoisen palvelukeskuksen valmisteluryhmä aloitti työnsä. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 3.11.2010.

Valmisteluryhmän tehtävänä on tutkia osuuskuntamuotoisen palvelukeskuksen edut ja haitat sekä laatia luonnos osuuskunnan omistajien välisistä sopimuksista. Valmisteluryhmä laatii myös yksityiskohtaisen esityksen tuotettavista palveluista, henkilöstöstä ja henkilöstön siirroista.
 
Ryhmä organisoi valmistelutyön seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
  • osuuskuntamuotoisen pk:n perustelut
  • osuuskunnan säännöt, perustamiskirja ja osuuden omistajien sopimus
  • yksityiskohtainen esitys tuotettavista palveluista
  • tukipalvelukeskuksen henkilöstö
  • henkilöstön siirtymistä ohjaavat periaatteet ja menettelyohjeet

Valmisteluryhmä jättää esityksensä konsernin johtoryhmälle 31.1.2011 mennessä.
 
Ryhmä tiedottaa työskentelystään konsernin intranetissä, LUC-uutisissa sekä tarvittaessa sähköpostitse. Lisäksi valmisteluryhmän työtä esitellään korkeakoulujen tukipalveluhenkilöstölle erillisissä tilaisuuksissa tammikuussa 2011.
 
Korkeakoulujen henkilöstöllä on tilaisuus osallistua ja vaikuttaa valmisteluun valmisteluryhmän jäsenten kautta:
 
Markus Aarto, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 484 4000
Riitta Alajärvi-Kauppi, etunimi.sukunimi@tokem.fi, 010 383 5114
Seppo Hänninen, etunimi.sukunimi@redu.fi, p. 020 798 4014
Hannele Keränen, etunimi.sukunimi@tokem.fi, p. 010 383 5611
Jarmo Kiuru, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 484 4012
Ari Konu, etunimi.sukunimi@ramk.fi, p. 020 798 5405
Veli-Pekka Laukkanen, etunimi.sukunimi@redu.fi, p. 020 798 4016
Virpi Lilja, etunimi.sukunimi@lappia.fi, p. 010 383 3148
Aino Piirainen, etunimi.sukunimi@ramk.fi, p. 020 798 5455
Tarja Särkkä, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 723 2778
Markku Tarvainen, etunimi.sukunimi@tokem.fi, p. 010 383 5335
Jouko Tiirola, etunimi.sukunimi@ramk.fi, p. 020 798 5460
Reijo Tolppi, etunimi.sukunimi@tokem.fi, p. 010 383 5210

Tiedote/LUC/Tiina Kaksonen