Uutiset 2011

Palvelukeskus asiakirjat konsernin intrassa

18.2.2011

Lapin korkeakoulukonsernin johtaja Markku Tarvainen esitteli konsernin palvelukeskusta Kemi-Tornion ammattikorkeakoululla 11.2.2011. Palvelukeskukseen liittyvät asiakirjat ovat konsernin intrassa.

Esityksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan Lapin korkeakoulukonsernin intrassa. Palvelukeskuksen valmisteluryhmä - kohdasta löytyy mm. valmisteluryhmän kokoonpano, palvelukeskuksen johtosääntö (valmisteluryhmän esitys), sopimus (valmisteluryhmän esitys), palvelukeskukseen siirtyvän henkilöstön määrä, henkilöstö- ja muut kustannukset, esitys aikataulusta, tukipalvelukeskuksen henkilöstöpolitiikka sekä tukipalvelukeskuksen yleiset perustelut ja vaikutukset.

Asiakirjat: http://lkkk.infoweb.as.tietotalo.fi/Suomi/Kirjautumisohje/Intra/Palvelukeskuksen_valmisteluryhma_2010-.iw3

LaY/Viestintä/OT