Uutiset 2008

Pätevöidy opettajaksi

10.1.2008

Lapin yliopisto tarjoaa opettajaksi pätevöittäviä opettajan pedagogisia opintoja sekä 1–6 luokkien opettajaksi pätevöittäviä MOPI-opintoja. Haku molempiin opintoihin on meneillään.

Opettajan pedagogiset opinnot antavat pedagogisen kelpoisuuden koko koulutuskentälle. Opintoihin valitaan yhteensä 45 uutta opiskelijaa, joista 30 valitaan Lapin yliopiston eri tiedekuntien perusopiskelijoista kiintiöittäin. Loput 15 opiskelijaa valitaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista. Opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä ja ne käynnistyvät Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa syksyllä 2008. Opetus toteutuu lähiopetusjaksoilla ja verkossa: luento-opetuksena, pienryhmätyöskentelynä ja seminaareina yhteistoiminnallisesti oppien. Omatoiminen työskentely, ohjattu harjoittelu ja itsearviointi ovat myös oleellinen osa opintoja.

Opintoihin voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon tai ovat opiskelemassa ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa Lapin yliopistossa. Yliopiston opiskelijoilta vaaditaan lisäksi, että he ovat suorittaneet vähintään 60 op opetettavassa aineessa. Lapin yliopiston perusopiskelijoille opinnot ovat maksuttomat. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille opinnot ovat maksulliset. Hakuaika Opettajan pedagogisiin opintoihin jatkuu 25. helmikuuta 2008 saakka.

MOPI-opinnot
Opettajan pedagogiset opinnot suorittaneet henkilöt voivat pätevöityä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa myös perusopetuksen 1–6 luokkien opettajiksi. Ns. MOPI-opinnot järjestetään nyt kolmannen kerran ja niihin on saatu opetusministeriön rahoitus eli opinnot ovat opiskelijoille maksuttomat. Opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä ja kestävät pari vuotta.

Opinnot antavat yhdessä aineenopettajakelpoisuuden kanssa pätevyyden luokanopettajana toimimiseen. MOPI-opintokokonaisuutta opiskelemaan voivat hakea henkilöt, joilla on kasvatustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja vuoden 1995 jälkeen suoritetut opettajan pedagogiset opinnot tai ylempi korkeakoulututkinto ja peruskoulun yläasteen ja/tai lukion aineenopettajan pätevyys.Hakuaika MOPI-opintoihin päättyy 27.3.2008. 

Opettajien pätevöittämiskoulutusten järjestäminen palvelee Lapin yliopiston alueellisen vaikuttavuuden tavoitetta mahdollistamalla alueella jo toimivien tai Lappiin haluavien henkilöiden kiinnittymistä pohjoisille alueille. Koulutusten tavoitteena on Pohjois-Suomen opettajatilanteen kehittäminen. Opetustoimen henkilöstö saa koulutusten avulla kaivattuja laaja-alaisia pätevyyksiä ja ne vahvistavat heidän työmarkkina-arvoaan. Edellä mainittuja opintoja on mahdollista suorittaa työn ohella. Koulutukset järjestää Lapin yliopiston opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö.

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi-Raittimo, puhelin (016) 341 2453
Lehtori Helena Koskinen, puhelin (016) 341 2429
Suunnittelija Katri Kuusela, puhelin (016) 341 4254 
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, puhelin (016)   341 2417
Sähköposti
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Valintaperusteet ja hakulomakkeet: www.ulapland.fi/ktk/taydennyskoulutus

LaY/Viestintä/OT