Uutiset 2008

Pedagogisia opintoja opettajille

15.12.2008

Lapin yliopisto tarjoaa lukuvuonna 2009–2010 yhteensä 40 opiskelijalle opettajan pedagogisia opintoja ja 10 opiskelijalle yliopistopedagogisia opintoja.

Opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) valitaan lukuvuodeksi 2009–2010 yhteensä 40 opiskelijaa. Opiskelijoista 30 valitaan Lapin yliopiston tiedekuntien perusopiskelijoista kiintiöittäin: OTK (2), TTK (6), YTK (8), MLT (4) ja KTK (10).Loput 10 opiskelijaa valitaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista. Opinnot ovat Lapin yliopiston perusopiskelijoille maksuttomat. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilta peritään 2 500 euron opintomaksu.

Yliopistopedagogisiin opintoihin (25 op) valitaan lukuvuodeksi 2009–2010 enintään 10 opiskelijaa Lapin yliopiston opetushenkilökunnasta. Yliopistopedagogiikan opinnot suorittaneet voivat tehdä myöhemmin myös opettajan pedagogisia opintoja ja saada pedagogisen kelpoisuuden koko koulutuskentälle. Mikäli yliopistopedagogisten osuutta opiskeleva haluaa suorittaa kokonaisuudessaan myös Opettajan pedagogiset opinnot (60 op), peritään häneltä 2 000 euron opintomaksu.

Hakuaika molempiin opintoihin päättyy 23. helmikuuta 2009 klo 16.15.

Lisätietoja, valintaperusteet ja hakulomakkeet:
www.ulapland.fi/ktk/taydennyskoulutus
koulutuspäällikkö
Janette Tolppi-Raittimo
puhelin (016) 341 2453
sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi
lehtori Helena Koskinen
puhelin   (016) 341 2429
sähköposti
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT