Uutiset 2008

Petri Koikkalainen Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtajaksi

16.12.2008

Lapin yliopiston valtio-opin lehtori Petri Koikkalainen on valittu Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtajaksi.

Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Ragna Rönnholm jatkaa liiton puheenjohtajana kaksivuotiskauden 2009–2010. Rönnholm on toiminut liiton puheenjohtajana myös kauden 2007–2008. Petri Koikkalaisen lisäksi varapuheenjohtajaksi valittiin laboratoriopäällikkö Pirkko Viitala Oulun yliopistosta.

Valinnat tehtiin Tieteentekijöiden liiton liittokokouksessa lauantaina 13. joulukuuta 2008.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Ragna Rönnholm, p. 050 535 5431
Varapuheenjohtaja Petri Koikkalainen, p. (016) 341 2677,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/SV