Uutiset 2003
7.3.2003

Pohjois-Suomen korkeakouluille yhteinen strategia

Osaava Pohjois-Suomi – korkeakoulujen alueellisen yhteistyön päälinjaukset -suunnitelman keskeinen tavoite on tiivistää pohjoisten korkeakoulujen yhteistyötä.

Tarkoituksena on pyrkiä koko alueen kattavaan maakuntayliopisto / maakuntakorkeakoulumalliin, joka tarjoaa laadukkaat korkeimman opetuksen opiskelumahdollisuudet joustavasti ja tasapuolisesti koko alueen väestölle ja elinkeinoelämälle. Maakuntayliopisto / maakuntakorkeakoulumallia esitetään ensi vaiheessa sateenvarjohankkeena opetusministeriölle.

Korkeakoulujen alueellista yhteistyötä koskevassa strategiassa ovat mukana Oulun ja Lapin yliopistot sekä Oulun seudun, Kajaanin, Keski-Pohjanmaan, Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut. Suunnitelma on laadittu näiden korkeakoulujen muodostamassa yhteistyöneuvottelukunnassa. Strategian taustalla on alueellista kehittämistä koskevan yhteiskunnallisen palvelutoiminnan tuleminen lakisääteiseksi tehtäväksi yliopistoille ja ammattikorkeakouluille.

Keskeisiä osa-alueita ovat aikuiskoulutus, innovaatiotoimintojen alueellinen kehittäminen, yrittäjyys sekä tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen käyttö. Korkeakoulut pyrkivät tehostamaan koulutustarjontaa ja –yhteistyötä myös perustutkintokoulutuksessa, kehittämään ennakoinnin ja arvioinnin alueellisia toimintatapoja sekä lisäämään kulttuuris-humanistista osaamista. Huomiota kiinnitetään myös osaamisen johtamiseen.

Vahva kansainvälisesti suuntautunut koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osaamisen edistäjä. Tavoitteena on lisätä merkittävästi tutkimusta ja innovaatiotoimintaa Pohjois-Suomessa. Pohjois-Suomen tulevaisuusalojen ja perustoimialojen sekä hyvinvoinnin ja kulttuurin osaamisen vahvistamiseen suuntautunut innovaatioverkosto edistää toimintaympäristön globaalia kilpailukykyä, vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Alueen yliopistot ja ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä laajoja yhteishankkeita seuraavilla Pohjois-Suomen painoaloilla:

Tulevaisuusalat:

 • tieto- ja viestintätekniikka
 • sisältö- ja mediatuotanto
 • biotekniikka ja muu bioala
 • hyvinvointipalvelut ja -teknologia
 • ympäristö ja kestävä kehitys
 • liiketoiminta, logistiikka ja yrittäjyys
 • humanistinen ja kulttuuriala
 • elämysteollisuus
 • kylmäteknologia ja muu pohjoinen osaaminen 

Perustoimialat:

 • matkailu, luontomatkailu
 • metalli- ja terästeollisuus
 • kemian teollisuus
 • metsä- ja puutuoteteollisuus
 • luonnonvara-ala ja kaivannaisteollisuus

Pohjois-Suomen korkeakoulujen alueellista yhteistyön strategiaa hyödynnetään monien suunnitteluasiakirjojen täytäntöönpanossa. Tärkeimpiä näistä ovat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminta- ja taloussuunnitelmat, tulossopimukset vuosille 2004–2006, maakuntasuunnitelmat, EU-rakennerahasto-ohjelmat ja yhteistyöasiakirjat sekä näihin liittyvät neuvotteluprosessit.

Yksityiskohtaisemmin sitä hyödynnetään Pohjois-Suomen seutukuntakohtaisissa korkeakoulustrategioissa, aluekeskusohjelmissa ja osaamiskeskusohjelmissa. Strategian pohjalta laaditaan toimenpideohjelma ja se päivitetään määräajoin. Toimenpideohjelman toteutumisen arvioimiseksi laaditaan yhteiset alueellisen vaikuttavuuden arviointikriteerit sekä määritellään strategian onnistumisen varmistavat toimet.


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK