Uutiset 2006

Pohjois-Suomen opettajankoulutuksen kehittämistyöpaja

12.1.2006

Oulun yliopisto on asettanut joulukuussa 2005 rehtori Lauri Lajusen nimeämänä johtoryhmän Pohjois-Suomen opettajankoulutuksen arviointia varten. Ryhmän tehtävänä on tehdä linjaukset opettajankoulutuksen yhteistyöstä vuoden 2006 toukokuun loppuun mennessä.

Lapista johtoryhmään ovat kutsuttuina kasvatuspsykologian professori, dekaani Kaarina Määttä ja lääninsivistysneuvos Helena Alhosaari. Prosessi käynnistyy seminaarilla, jossa hahmotellaan opettajan/kasvattajankoulutuksen (laajasti ymmärrettynä: varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen) tulevaisuutta koko Pohjois-Suomessa.

Seminaari järjestetään 24.1.2006 klo 9 alkaen Oulun normaalikoulun auditoriossa.

Seminaarin ohjelma liitteessä.

Lisätietoa löytyy myös osoitteesta:
http://wwwedu.oulu.fi/opejoh/

Tervetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan!

Oulun yliopiston opettajankoulutuksen johtoryhmä
Jaakko Luukkonen,  professori, johtoryhmän puheenjohtaja

LaY/Viestintä/OT