Uutiset 2011
 

Pohjoisen poikia motivoidaan yhteistoiminnallisella oppimisella

26.1.2011

Miten pohjoisessa asuvat pojat kiinnostuvat koulusta ja oppimisesta? Tätä valotetaan Lapin yliopistossa tiistaina 1. helmikuuta järjestettävässä Pohjoisen pojat koulussa -hankkeen päätösseminaarissa.

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Pohjoisen pojat koulussa -hankkeessa on tutkittu ja kehitetty kolmen vuoden ajan opetus- ja opiskelumuotoja, jotka tukisivat erityisesti poikien oppimista. Tutkimuksen ja kehitystyön kimmokkeena olivat aiemmat tutkimukset, joiden mukaan pohjoisen haja-asutusalueella on tilastollisesti muuta maata enemmän heikosti koulussa menestyviä poikia. Sama ilmiö on havaittu muissakin pohjoismaissa, ensimmäisenä Ruotsin Lapissa, ja se tunnetaan yleisesti Jokkmokk-efektin nimellä.

Hankkeen aikana on muun muassa kehitetty ja kokeiltu toiminnallisia ja käytännöllispainotteisia yhteisöllisiä opetus- ja opiskelumuotoja. Laajana tavoitteena on ollut edistää alueellisen tasa-arvon toteutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Hankkeen päätösseminaarissa tiistaina 1. helmikuuta on esillä erityisesti yhteistyökouluissa Hetassa, Kilpisjärvellä, Karigasniemellä, Kemijärvellä, Ranualla, Rovaniemellä ja Tervolassa tehty pedagoginen kehittämistyö.

– Kulmakiviksi on muotoutunut etenkin toiminnallinen ja oppijalähtöinen opetus. Kouluissa on kehitetty yhteistoiminnallisen oppimisen malleja erityisesti poikien oppimismotivaation ja kouluviihtyvyyden parantamiseksi. Opetusta, opiskelua ja oppimista on toteutettu paitsi koulun sisällä myös koulun ulkopuolella, erilaisissa ympäröivään yhteisöön suuntautuvissa projekteissa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Heli Tuovinen Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta.

– Kodin ja koulun yhteistyötä on myös vahvistettu, ja erityisenä tavoitteena on ollut aktivoida isiä yhteistyöhön. Hankkeen aikana vanhemmat ovat vierailleet kouluilla eri alojen asiantuntijoina ja toisaalta koululaiset ovat tutustuneet tavoitteellisesti paikallisiin elinkeinoihin ja yhteisöön, Tuovinen mainitsee.

Seminaarissa esitellään myös hankkeessa tehdyn tutkimuksen tuloksia sekä pohditaan yleisesti poikien kehitystä ja oppimista koskevia teoreettisia ja käytännöllisiä kysymyksiä.

Seminaari järjestetään 1.2.2011 klo 14–17.45 Lapin yliopiston Castrén-salissa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa!

Seminaariohjelma sekä koulujen kehittämistyön tuloksia on luettavissa osoitteessa www.ulapland.fi/pohjoisenpojat.

Pohjoisen pojat koulussa -hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja:
Hankkeen johtaja, professori Anneli Lauriala, p. 0400 269 237, anneli.lauriala(at)ulapland.fi
Projektipäällikkö Heli Tuovinen, p. 040 484 4121, heli.tuovinen(at)ulapland.fi

LaY/Viestintä/SV