Uutiset 2003
 

Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti panostaa jatko-opiskelijoiden ohjaamiseen

28.1.2003

Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti (PYVI) panostaa tänä keväänä erityisesti jatko-opiskelijoiden ohjaamiseen ja tutkijoiden välisen vuoropuhelun edistämiseen.

PYVI on mukana järjestämässä Arktis -tutkijakoulun ensimmäistä seminaaria huhtikuussa. Lisäksi PYVI pyrkii edistämään tutkijoiden välistä keskustelua ja opiskelijoiden ohjaamista jatko-opiskelijoiden opintopiireissä sekä jo toista lukukautta pyörivällä Arctic Governance (ARG) -opinto-ohjelmalla, joka tarjoaa englanninkielistä oikeus- ja yhteiskuntatieteellistä opetusta Lapin yliopiston omille ja ulkomaisille opiskelijoille.

PYVIssä työskentelee tällä hetkellä kaikkiaan seitsemän jatko-opiskelijaa. PYVIn tutkija, Juha Joona, on valittu Oulun ja Lapin yliopiston tutkijaryhmään, jonka tarkoituksena on selvittää Lapin asutushistoriallisia ja maankäytöllisiä kehityskulkuja sekä maankäyttöön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tutkimuksen rahoittaa oikeusministeriö ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2004 loppuun mennessä. Inuittitutkija Violet Ford tulee PYVIin vierailevaksi tutkijaksi kevään ajaksi. Leena Heinämäki on ollut tutkijavierailulla Yukonissa alkuperäiskansojen järjestön vieraana. Hän palaa PYVIin maaliskuun alussa. Heinämäen ja Fordin rahoitus järjestyi, kun PYVIn arktista ympäristöoikeutta ja alkuperäiskansoja tutkiva hanke hyväksyttiin Suomen Akatemiassa.

Kristiina Saraviita, Tanja Tirronen ja Sanna Hirvonen aloittivat vuoden alusta PYVIn tutkijoina Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijakoulussa, erityisesti Arktisen keskuksen Arktis -tutkijakoulussa. Merja Pentikäinen jatkaa väitöskirjatutkimustaan PYVIn tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan kansainvälisten järjestöjen toimintaa rasismia ja suvaitsemattomuutta vastaan.

PYVIn pohjoismainen arktinen oikeudellinen yhteistyö on myös lähtenyt hyvin käyntiin. Ensimmäinen virallinen yhteistyökokous järjestettiin tämän vuoden alussa PYVIssä. Tapaamiseen osallistuivat edustajat Lapin, Tromssan ja Luleån oikeustieteellisistä tiedekunnista/osastoista sekä Pohjoismaisesta saamelaisinstituutista. PYVIn johtaja Timo Koivurova luennoi tänä keväänä Luulajan teknillisen yliopiston oikeustieteen osastossa sekä Tromssan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Lokakuussa PYVI järjestää yhteistyön ensimmäisen vuosittaisen seminaarin teemasta Arctic Governance (ARG). Lisäksi PYVI on mukana Arktisen keskuksen erikoistutkija Lassi Heinisen ideoimassa ja kongressisihteeri Raija Kivilahden organisoimassa Kalottiakatemiassa, joka järjestetään Arktikumissa 4-6. 4. 2003.

PYVI järjestää Suomen vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaisen esitelmätilaisuuden vähemmistöjen oikeuksista Arktisessa keskuksessa 14.2. 2003. Lisäksi vähemmistövaltuutettu ja PYVI järjestävät 26.2.2003 Suomen vähemmistöoikeuksia käsittelevän seminaarin Helsingissä. Tapaamisella pyritään tiivistämään tutkijoiden ja käytännön asiantuntijoiden välistä vuoropuhelua. Seminaari on jatkoa viime vuoden syyskuussa järjestetylle tutkijaseminaarille.

Erikoistutkija Lauri Hannikainen lähtee maaliskuun alussa kolmen kuukauden tutkimusvierailulle Grazin yliopistoon Itävaltaan. Hannikainen on saanut rahoituksen tutkimushankkeelle, joka pyrkii selvittämään millä tavoin Itävallan vuosien 2000-2002 hallitus, jossa toisena osapuolena oli äärioikeistolainen Freiheitspartei, vaikutti vähemmistöjen, siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusasemaan Itävallassa.

Lisätietoja:

PYVIn johtaja, OTT Timo Koivurova. Puh. (016) 341 2594, sähköposti Timo.Koivurova@ulapland.fi

LaY/Viestintä/ot