Uutiset 2011
 

Populaarikulttuurin ja maailmanpolitiikan konferenssi Lapin yliopistolla

18.11.2011

Lapin yliopistolla järjestetään 23.–25. marraskuuta populaarikulttuurin ja maailmanpolitiikan yhtymäkohtiin syventyvä kansainvälinen Popular Culture and World Politics 4 -konferenssi. Alun perin Isosta-Britanniasta lähtöisin oleva vuotuinen konferenssi järjestetään nyt neljättä kertaa. Kolmen päivän aikana konferenssissa pohditaan poliittisia kysymyksiä maailman eri kolkissa niin sarjakuvan, elokuvan, taiteiden, mainosten, pukeutumisen, koululaitoksen kuin tietokonepelienkin kautta.

– Kansainvälisessä politiikassa kulttuurintutkimukselliset lähestymistavat ovat olleet pitkään marginaalisia ja aliedustettuja. Etenkin kansainvälisten suhteiden tieteenala on perinteisesti keskittynyt valtiokeskeiseen kysymyksenasetteluun ja poliittiseen analyysiin. Vähitellen kulttuuriin, viestintään ja tavallisten ihmisten arkielämään liittyvät kysymykset ovat kuitenkin muuttuneet yhä keskeisemmiksi, kertoo Lapin yliopiston politiikkatieteiden yliopistonlehtori Laura Junka-Aikio, toinen konferenssin pääjärjestäjistä.

– Tieteidenvälisiä näkökulmia tarvitaan, jotta pystyisimme hahmottamaan esimerkiksi globalisaation myötä yhä monitahoisemmaksi käyvää todellisuutta. Samalla kun politiikkatieteet on avautunut kulttuurintutkimuksellisille näkökulmille, populaarikulttuurin merkitys on kasvanut poliittista todellisuutta sekä valtioiden sisällä että yli valtiorajojen muokkaavana tekijänä. Tänä vuonna Lappiin saapuva Popular Culture and World Politics -konferenssi on toiminut osaltaan keskeisenä toimijana kulttuurintutkimuksellisten näkökulmien juurruttamisessa kansainvälisen politiikan tutkimuskentälle.

Junka-Aikio kannustaa myös kulttuuriteoriaan, kulttuurintutkimukseen tai politiikkatieteisiin vihkiytymättömiä tutustumaan konferenssin ohjelmaan ja osallistumaan.

– Esitysten aiheet koskevat usein sellaista arjen todellisuutta, johon monien on helppo samaistua joko oman elämänsä kautta tai populaarikulttuurin ja median kuluttajina. Etenkin kutsuluennoissa korostuvat myös erittäin ajankohtaiset teemat, kuten kansainvälinen talouskriisi, nopeasti kasvanut protestiliikehdintä Egyptistä New Yorkiin ja sosiaalisen median merkitys näissä yhteyksissä.

Lapin yliopiston politiikkatieteiden oppiaineen järjestämä tapahtuma on kaikille avoin. Konferenssin päätteeksi politiikkatieteet järjestää myös nuoria ja kokeneempia tutkijoita yhteen tuovan viikonlopputyöpajan Pyhätunturilla.

Konferenssin ohjelma

Lisätietoja:
www.ulapland.fi/pcwp4
Laura Junka-Aikio, laura.junka-aikio(at)ulapland.fi, p. 040 968 2441
Julian Reid, julian.reid(at)ulapland,fi, p. 040 484 4232