Uutiset 2006

Professori Heli Ruokamo dosentiksi Helsinkiin

20.1.2006

Lapin yliopiston kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professori Heli Ruokamo on nimitetty mediakasvatuksen dosentiksi Helsingin yliopiston käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan.

Professori Heli Ruokamo toimii mediapedagogiikkakeskuksen johtajana Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hän on väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 2000.

Heli Ruokamo johtaa Lapin yliopiston osuutta Suomen kasvatustieteiden tiedekuntien virtuaaliyliopistohanke KasVi:ssa sekä toimii johto- ja ohjausryhmien jäsenenä Oppimisympäristöjen monitieteisessä tutkijakoulussa. KasVia ja Oppimisympäristöjen tutkijakoulua koordinoi Turun yliopisto. Heli Ruokamo toimii Suomen Akatemian Life as Learning -tutkimusohjelman MOMENTS-konsortiohankkeen Lapin yliopiston osuuden johtajana. Hanketta koordinoi Tampereen teknillinen yliopisto. Ruokamo toimii myös Lapin yliopiston MobIT-tutkimusryhmän ja LEVIKE-hankkeen tutkimusosion johtajana. Lisäksi hän on Helsingin yliopiston koordinoiman oppimisen monitieteisen tutkimuksen CICERO Learning -verkoston johtoryhmän varajäsen.

Lisätietoja:
Professori Heli Ruokamo
Puhelin 040 587 9090

LaY/Viestintä/OT