Yliopistoyhteisö
 
Uutinen, kuvituskuva 3

Professori Janne Kaisto Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi

30.4.2021

Lapin yliopiston varallisuusoikeuden professori Janne Kaisto on kutsuttu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi.

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti arvostettuja kotimaisia ja ulkomaisia tieteentekijöitä laajasti tieteen eri aloilta. Tiedeakatemian uudet jäsenet valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian kevätkokouksessa 23. huhtikuuta 2021.

Lapin yliopiston varallisuusoikeuden professori Janne Kaisto on tutkinut monipuolisesti varallisuusoikeutta, ja hän on usein hyödyntänyt myös prosessioikeudellista ja oikeusteoreettista näkökulmaa tutkimuksissaan. Viime aikoina Kaisto on suuntautunut erityisesti uusiin teknologioihin ja kiertotalouteen varallisuusoikeuden ja laajemminkin yksityisoikeuden näkökulmasta.

Lisätietoja Suomen Tiedeakatemian sivuilla