Uutiset 2012

Professori Kaarina Määtältä kansainvälinen teos väitöskirjaohjauksesta

30.1.2012

Professori Kaarina Määtän väitöskirjaohjausta käsittelevä teos on julkaistu englanniksi nimellä Obsessed with Doctoral Theses – Supervision and Support during the Dissertation Process. Kirjan tavoitteena on tukea tulevia väittelijöitä sekä heidän ohjaajiaan ja kannustajiaan.

Teos esittelee väitöskirjan tekemisen vaiheita sekä sen vaatimaa tukea ja ohjausta. Kirjan kiinnostavinta luettavaa lienevät väitöskirjan kirjoittaneiden omakohtaiset kokemustarinat siitä, miten väitöskirja syntyy.

– Väitösprosessi on jokaiselle ikimuistoinen ja erityinen elämänvaihe, ja akateemisessa yhteisössä vielä suhteellisen vaiettu aihe, professori Kaarina Määttä sanoo.

Kaikki teoksessa kirjoittavat ovat Lapissa asuvia tai tekevät tiivistä yhteistyötä Lapin yliopiston kanssa.

– Teos tuo näkyvyyttä Lapin yliopistolle sekä vahvistaa yliopiston roolia merkittävänä tutkimusyhteisönä. Teos edistää myös Lapin houkuttelevuutta kansainvälisesti kiinnostavana tutkimus- ja kulttuuriympäristönä, Määttä toteaa.

Omasta väitösprosessistaan teoksessa kirjoittavat Lapin yliopistossa väitelleet Outi Oinas, Kerttu Oikarinen, Suvi Lakkala, Taina Rantala, Seppo Alajoutsijärvi, Outi Kyrö-Ämmälä, Irja-Kaisa Lakkala, Teija Koskela, Tuula Uusitalo, Pigga Keskitalo, Eeva-Liisa Peltokorpi, Anna-Kaisa Sipilä, Marika Savukoski, Seija Kangas, Salme Sahi, Kirsi-Marja Saurén ja Satu Uusiautti.

Perheen ja puolison tuen ja kannustuksen merkityksestä kirjoittavat Esko Oikarinen, Arto Peltokorpi, Pertti Lakkala ja Jorma Turunen.

Kirja sisältää myös professoreiden puheenvuoroja väitösohjauksen erityiskysymyksistä. Kaarina Määttä avaa omassa artikkelissaan väitöskirjaohjauksen pedagogiikkaa.

Teoksen on kääntänyt kasvatustieteen tohtori Satu Uusiautti, joka työskentelee tutkijana ja koordinaattorina kasvatustieteiden tiedekunnan LBL- (love-based leadership) eli ”välittävä/rakkausperustainen johtajuus”-tutkimushankkeessa. Kirjan kustantaja on Sense Publishers.

Lisätietoja teoksesta, näyteluvut ja tilaustiedot löytyvät osoitteesta: https://www.sensepublishers.com/product_info.php?products_id=1384&osCsid=edd47c13da4660b693679df7fe7daaeb  

Lisätietoja:
Professori Kaarina Määttä
Puhelin 0400 696 480
Sähköposti: kaarina.maatta (at) ulapland.fi