Uutiset 2008

Professori Kyösti Kurtakolle juhlakirja

16.10.2008

Lapin yliopiston kasvatustieteen professori Kyösti Kurtakon kunniaksi on julkaistu juhlakirja. Kirjassa tarkastellaan mm. kasvatusta, koulutuspolitiikkaa ja venäläistä kulttuuria.

Hankkeita lähellä ja kaukana -teoksen artikkelit sivuavat useista eri näkökulmista Kyösti Kurtakon tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteita, mm. kasvatusta, koulutuspolitiikkaa, venäläistä kulttuuria, kansainvälisiä kehittämishankkeita sekä akateemista johtajuutta. Se linjaa myös Kyösti Kurtakon uran päävaiheet.

Kirjoittajat ovat kasvatustieteen tutkijoita ja muita asiantuntijoita sekä Kurtakon työtovereita, yhteistyökumppaneita ja perheenjäseniä. Teos koostuu yhdestätoista artikkelista. Teos on julkaistu kasvatustieteen professori Kyösti Kurtakon 60-vuotispäivän kunniaksi.

Teos esiteltiin 16. lokakuuta 2008 professori Kyösti Kurtakon 60-vuotisjuhlaseminaarissa, jossa käsiteltiin ajankohtaisia kasvatusta, yliopistoa ja yhteiskuntaa käsitteleviä aiheita, mm. opettajakoulutuksen haasteita, PISA-menestyksen taustoja, ihmisen ideaa kasvatusfilosofiassa, huumorin roolia koulutuksessa, projekteja yliopiston kehittämisen välineinä, akateemisen johtamisen kiirastulta, tunteita sekä vahvaa peruskuntaa koululaisen parhaana turvana.

Kyösti Kurtakko
Professori Kyösti Kurtakko (s. 17.9.1948) suoritti Oulun yliopistossa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineenaan kasvatustiede vuonna 1973, peruskoulun luokanopettajan tutkinnon 1974, kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon 1977 ja kasvatustieteen lisensiaatin tutkinnon 1982. Kasvatustieteiden tohtorin tutkinnon hän suoritti vuonna 1983 Lapin korkeakoulussa ja oli sen ensimmäinen tohtoriksi väitellyt opiskelija.

Kurtakko on ollut Lapin yliopiston palveluksessa sen perustamisesta saakka vuodesta 1979. Hän on toiminut mm. lehtorina, apulaisprofessorina ja professorina. Vuosina 1992–1995 hän toimi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun johtavana rehtorina. Kasvatustieteen professorin virkaan hänet nimitettiin 1998. Hän on myös Oulun yliopiston kasvatustieteiden dosentti. Lisäksi Kurtakko on toiminut Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanina vuosina 1998–2002 sekä uudestaan 1.8.2008 lähtien.

Kurtakon työuraa ovat täyttäneet erilaiset kehittämishankkeet. Niissä on mm. ohjattu kouluja hyödyntämään lähiympäristöä opetuksessa, kehitetty koulujen ympäristökasvatusta ja tietotekniikkaa hyödyntäviä käytäntöjä sekä kehitetty monipuolisesti koulutusta ja kouluhallintoa Luoteis-Venäjällä. Kurtakko oli myös vahvasti mukana Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kehittämisessä vuosina 1991–1997. Viime vuosina hän on tarkastellut tutkimuksessaan etenkin Venäjän koulutusjärjestelmää ja kulttuuria, koulutuksen arviointia ja auditointia, koulutuspolitiikkaa sekä koulutuksen kehittämistä.

Lisätietoja:
Hallintopäällikkö Pia Satta-Hakso, p. (016) 341 2412, 040 726 3471, 
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Tilaukset: Tiede- ja taidekirjakauppa Tila, p. (016) 341 2924, julkaisut(at)ulapland.fi

LaY/Viestintä/SV