Uutiset 2008

Professori Maurice N. Andemin juhlaseminaari

15.12.2008

Lapin yliopiston vertailevan oikeustieteen ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori Maurice N. Andem siirtyi eläkkeelle marraskuun alusta lähtien. Professori Andemin kunniaksi järjestetään juhlaseminaari tiistaina 16. joulukuuta 2008.

Juhlaseminaarissa puhuvat oikeustieteiden tiedekunnan dekaani Matti Niemivuo, professori Heikki Mattila, vt. professori Lotta Viikari sekä professori Ahti Saarenpää. Seminaarin yhteydessä professori Maurice N. Andem ottaa vastaan huomionosoituksia. Juhlaseminaari järjestetään tiistaina 16. joulukuuta 2008 klo 13 alkaen Lapin yliopiston luentosalissa 2 (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Tervetuloa!

Maurice N. Andem
Nigeriassa syntynyt Maurice N. Andem opiskeli oikeustiedettä Moskovassa Kansojen ystävyyden yliopistossa. Siellä avaruusoikeus oli osa kansainvälisen liikennelain kurssia, ja siitä kimposi kiinnostus syventyä aiheeseen lopputyössä. Oikeustieteen maisterin tutkinnon hän suoritti vuonna 1973.

Moskovasta Andem siirtyi Helsingin yliopistoon. Jatko-opinnoissaan Andem keskittyi kansainväliseen talousoikeuteen, ja vuonna 1979 samanaikaisesti oikeustieteen tohtorin tutkinnon kanssa valmistui valtiotieteen maisterin tutkinto valtio-opista. Avaruuden rauhanomaisen käytön oikeudelliset kysymykset vakiintuivat Andemin tutkimuskohteeksi 1980-luvulla Utrechtin yliopistossa. Samalla vuosikymmenellä Andem työskenteli myös Nigeriassa Mobil Oil -yhtymän konsulttina 1981-1982 ja valtiovarainministeriön talousosastolla virkamiehenä 1983-1987 sekä Helsingin yliopistossa eri tehtävissä vuosina 1980 ja 1987-1990. Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden dosentiksi hänet nimitettiin vuonna 1988.

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan palvelukseen Maurice N. Andem tuli vuonna 1991. Lapin yliopiston vertailevan oikeustieteen ja kansainvälisen yksityisoikeuden professoriksi hänet nimitettiin 1998. Lisäksi Andem oli keskeinen toimija perustettaessa Lapin yliopistoon ilmailu- ja avaruusoikeuden instituuttia, jonka johtajana hän toimi sen perustamisesta vuodesta 1997 lähtien. Instituutti keskittyy avaruuden oikeudellisiin kysymyksiin sekä ilmailun sääntelyn ongelmiin. Kansainvälisesti instituutti on kiinnostanut alalle suuntautuneita opiskelijoita ja tutkijoita sekä saanut tunnustusta avaruusoikeuden asiantuntijana ja kouluttajana.

Professori Andem on kansainvälisesti tunnettu ilmailu- ja avaruusalan asiantuntija ja erittäin aktiivinen puhuja kansainvälisissä alan konferensseissa sekä YK:n konferensseissa. Hänen erityisalaansa ovat ilmailu- ja avaruusoikeus, kansainvälinen yksityisoikeus ja vertaileva oikeustiede. Hänen tärkeimpiä julkaisujaan ovat väitöskirja International Economic Co-operation in Developing Countries ja avaruusoikeuden alan perusteos International Legal Problems in the Peaceful Exploration and Use of Outer Space.

Virkatehtäviensä lisäksi Andem on toiminut mm. Afganistanin jälleenrakennusta pohtineen Space to promote peace -työryhmän jäsenenä, Suomen kansallisena yhteyshenkilönä Euroopan avaruusoikeuden keskuksessa sekä kansainvälisen astronautiikan järjestön Internationalis Astronautica Academian, The British Interplanetary Societyn ja avaruusoikeuden kansainvälisen instituutin International Institute of Space Law:n jäsenenä. Lisäksi Andem on toiminut Lapin yliopiston hallituksen jäsenenä 1993-1995 ja varajäsenenä 1998-2004 sekä oikeustieteiden tiedekunnan varadekaanina 1996-2000.

Lisätietoja seminaarista:
Amanuenssi Minna-Greta Martti, p. (016) 341 2540,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/SV