Uutiset 2002
 

Professori Pirkko Seitamaa-Oravala eläkkeelle

20.11.2002

Pirkko Seitamaa-Oravala aloitti työnsä Lapin korkeakoulun taideosaston johtajana vuonna 1990. Uransa aikana hän on tehnyt merkittävän työn Oulun ja Lapin yliopistossa kuvaamataidon opettajien kouluttamiseksi Pohjois-Suomeen.

Pirkko Seitamaa-Oravala on ollut alusta lähtien mukana kehittämässä kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelmaa ja koko taiteiden tiedekuntaa Lapin korkeakouluun ja sittemmin Lapin yliopistoon. Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma aloitti toimintansa vuonna 1990 ja audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma vuonna 1992. Pirkko Seitamaa-Oravala jäi eläkkeelle kuvaamataidon professorin virasta 1.10.2002. Hänen läksiäisiin vietettiin Lapin yliopistolla 20.11.2002.  
Pirkko Seitamaa-Oravala on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1961. Kuvaamataidon opettajajaoston loppututkinnon hän suoritti Taideteollisessa oppilaitoksessa vuonna 1965. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon hän suoritti vuonna 1975. Taiteen kandidaatin tutkinnon hän suoritti Taideteollisessa korkeakoulussa vuonna 1984 ja taiteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1990.

Työurallaan Pirkko Seitamaa-Oravala on toiminut muun muassa kuvaamataidon lehtorina ja kuvataidearvostelijana. Oulun yliopiston Oulun opettajankoulutuslaitoksen kuvaamataidon lehtorina ja kuvaamataidon didaktiikan lehtorina hän toimi vuosina 1974-1994. Lapin korkeakoulun/Lapin yliopiston taideosaston/taiteiden tiedekunnan kuvaamataidon professorina hän on toiminut vuodesta 1990 lähtien.

Lapin korkeakoulun taideosaston johtajana Seitamaa-Oravala toimi vuosina 1990-1991, Lapin yliopiston hallituksessa 1991-1995, opetusministeriön viestintäkoulutustyöryhmän jäsenenä 1991-1993 ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaanina 1992-1994.

LaY/Viestinä/ot