Tatja-Karvonen_Pasi-Ojala_nettikuva.jpg

Pulpetin molemmilla puolilla

11.12.2017

Luokanopettajaksi valmistumisen jälkeen Tatja Karvosen työtehtävät ovat pitäneet sisällään niin opettamista kuin johtamista.

– Nyt täytyy tuottaa opettajille ja professoreille pettymys, sillä yksikään luento tai opintokokonaisuus ei sinänsä ollut huippukohta. Luokanopettajakoulutuksessa mieleenpainuvimmat muistot liittyvät yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen.

Opiskeluaikana Karvonen toimi aktiivisesti ainejärjestö Lapikkaassa sekä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton puheenjohtajana. Opiskelijoiden yhteisenä ponnistuksena kasvatustieteiden uuteen opinto-ohjelmaan lisättiin, että opiskelija saa opintopisteitä ainejärjestön hallituksessa toimimisesta.

– Valmistumisen jälkeen olin harjoittelukoululla ensin opettajana, ja tämän jälkeen toimin kaksi vuotta Rovaniemen kaupungilla töissä yläasteella. Vuonna 2004 aloitin kansanedustajana, minkä jälkeen aloitin työt projektipäällikkönä. Kävin myös yhden mutkan Helsingissä ja toimin valtiovarainministeriössä ministeri Mari Kiviniemen erityisavustajana.

Erityisavustajana työskentelyn jälkeen Karvonen palasi takaisin projektipäällikön tehtäviin, ennen kuin hän aloitti työskentelyn rehtorina 116 vuotta vanhassa ja Lapin toiseksi vanhimmassa oppilaitoksessa.

Kansanopiston rehtorin tehtävä ei ole perinteistä rehtorin työtä. Karvonen arvioi, että puolet työajasta menee verkostotyöhön ja toinen puolisko koostuu hallinnollisista tehtävistä.

Vuoden kiertokulku määrittelee työtä enemmän kuin yksittäinen päivä. Syksyllä mietitään ensi vuoden toimintasuunnitelmaa sekä talousvuotta, ja vastaavasti keväällä luvassa on tilinpäätös ja toimintakertomukset.

– Kasvatustieteet antoivat hyvän pohjan ymmärrykseen, miten ihminen toimii ja oppii. Toimiessani asiantuntija- ja johtamistöissä olen huomannut, että johtamiseen liittyvät aina ihmiset. Kasvatustieteet ovat antaneet työhön didaktisen ja pedagogisen näkökulman.

Työelämä on täynnä erilaisia projekteja, ja esimerkiksi tuntisuunnitelman pohja on pieni projektisuunnitelma. Karvonen korostaakin pitkän matematiikan tärkeyttä, sillä se antaa valmiuksia työelämään kehittäen samalla loogista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja.

Tatja Karvonen
Peräpohjolan Opiston rehtori
• on syntynyt Kuusamossa 1974.
• on valmistunut maisteriksi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta 2001.
• on valmistunut yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi 2013 ja suorittaa maisteriopintoja hallintotieteiden oppiaineeseen.
• on toiminut kansanedustajana vuosina 2004–2007.
• harrastaa tennistä, laskettelua pojan kanssa, mökkeilyä ja luontoliikuntaa koko perheen voimin.

TEKSTI Johan-Eerik Kukko
KUVA Pasi Ojala