Uutiset 2010

RAMK:n ja Lapin yliopiston palveluita yhteisiin tiloihin

5.2.2010

Lapin korkeakoulukonsernin tukipalvelukeskuksen rakentaminen etenee ja maaliskuun loppuun mennessä siirretään yhteisiin tiloihin Rovaniemellä useita toimintoja.

RAMK:n kehitys- ja palvelujohtaja Jouko Tiirola esitteli yhteisiin tiloihin siirtymistä ja muita Lapin korkeakoulukonsernin ajankohtaisia asioita RAMK:n henkilöstökokouksessa 5.2.2010. Maaliskuun loppuun mennessä yhteisiin tiloihin Rovaniemellä siirretään seuraavat toiminnot:

- Opiskelijapalvelut-palvelualueen opintoasioiden henkilöstö sijoittuu Lapin yliopiston päärakennuksen tiloihin ja opetuksen kehittämishenkilöstö sijoittuu RAMK:n Jokiväylä 13:n tiloihin. RAMK:sta siirtyy viisi henkeä yliopistolle ja yliopistolta tulee viisi henkeä Jokiväylä 13:een.

- Hankehallinnon palveluiden taloushallinnon henkilöstö sijoittuu Lapin yliopiston tiloihin. (Huom! Palveluiden kokoaminen ei koske tässä vaiheessa muita Hankehallintoon liittyviä palveluita.) RAMK:sta siirtyy viisi henkeä yliopiston tiloihin.

- Avoimen korkeakouluopetuksen palvelut kootaan Lapin liopiston tiloihin. RAMK:sta siirtyy yliopiston tiloihin yksi henkilö.

Tiirola kertoi, että Lapin korkeakoulukonsernin Palvelukeskuksen toiminta käynnistyy 1.1.2011.

Tiirola kertasi myös etenemisaikataulun korkeakoulukonsernin muiden toimintojen osalta seuraavasti: Lapin matkailuinstituutti on aloittanut toimintansa 1.8.2009, Pohjoisen kulttuuri-instituutin toiminta käynnistyy kuluvan vuoden aikana, Lapin korkeakoulukirjasto on aloittanut toimintansa 1.1.2010, tilojen ristiin käytön periaatteista on sovittu, yhteisen kielikeskuksen, aikuiskoulutusstrategian ja kansainvälistymisohjelman valmistelu on käynnissä, korkeakoulukonsernin tietohallinto yhdistetään vuoden 2012 alkuun mennessä ja yhtenäinen visuaalinen ilme konsernille ja sen yhteisille yksiköille (Lapin korkeakoulukonsernin kirjasto, Lapin matkailuinstituutti, Pohjoisen kulttuuri-instituutti) julkistetaan mahdollisimman pian, helmi-maaliskuun aikana.

Tiedote/Tiina Kaksonen