Uutiset 2021
Ikädigi_web.jpg

Rahoitus aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjausosaamisen kehittämiseen

24.8.2021

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi rahoituksen "OdigO - Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin" -hankkeelle. Hanketta koordinoi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Media Education Hub ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Lapin AMKin kanssa.

Osa lappilaisista aikuisista ja ikääntyvistä on puutteellisten digitaitojensa vuoksi syrjäytynyt tai vaarassa syrjäytyä digitalisoituneista palveluista, viestinnästä ja tiedonvälityksestä. OdigO-hankkeessa pureudutaan tähän ongelmaan parantamalla aikuisten ja ikääntyvien parissa toimivien asiantuntijoiden ohjausvalmiuksia.

Hankkeessa järjestetään koulutusta aikuisten ja ikääntyvien parissa toimivien lappilaisten järjestöjen, kuntien ja vapaan sivistystyön toimijoille sekä laajemmalle yleisölle. Koulutukset toteutetaan webinaareina ja videotietoiskuina. Osana hanketta myös pilotoidaan yhteinen verkko-opintojakso aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaamisesta. Verkko-opinnot sisällytetään myöhemmin Lapin korkeakoulukonsernin jatkuvan oppimisen ja täydennyskoulutuksen opintotarjontaan.

Koulutus on mainio esimerkki Lapin yliopiston ja Lapin AMKin uudenlaisesta, moniammatillisesta opetus- ja kehittämisyhteistyöstä, jossa korkeakoulut yhdistävät toisistaan poikkeavaa osaamistaan, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja Päivi Rasi.

Yliopistosta toteutukseen osallistuvat aikuiskoulutukseen suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot ja kasvatusala sekä Lapin AMKista terveysalan hoitotyön koulutus ja geronomikoulutus. Vastuullisena johtajana toimii Päivi Rasi. Muut hankkeessa työskentelevät asiantuntijat ovat Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Media Education Hub -yksikön Susanna Rivinen ja Hanna Vuojärvi sekä Lapin AMKin Pohjoinen hyvinvointi ja palvelut -osaamisalueen Tuula Ahokumpu, Satu Elo ja Anne Jokelainen.

OdigO - Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin -hankkeesta

Toteuttajat: Lapin yliopisto, Lapin AMK ja sidosryhmät (järjestöt, kunnat, vapaa sivistystyö).
Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY, ESR.
Kokonaisbudjetti ja toteutusaika: 299 855 €, ajalla 1.9.2021-31.8.2023.

Lisätietoja:

Apulaisprofessori Päivi Rasi, hankkeen vastuullinen johtaja, Lapin yliopisto
paivi.rasi(at)ulapland.fi
p. 040 4844 240