Uutiset 2008

Rahoitusta Etelämantereen sinisen jään tutkimukselle

6.11.2008

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt tutkimusprofessori John Mooren vetämälle nelivuotiselle tutkimushankkeelle 370 000 euroa. Hankkeessa tutkitaan Etelämantereen sinisen jään alueita.

Tutkimusprofessori John Moore ja hänen tutkimusryhmänsä ovat tutkineet yhdeksän vuoden ajan Etelämantereen sinisen jään alueita. He ovat mm. keränneet kolme kilometriä pitkän vaakasuuntaisen pintajäänäytteen Etelämantereen Kuningatar Maudin maalta Scharffenbergbotnenin sinisen jään alueelta. Näyte kattaa ajanjakson viime jääkaudesta nykypäivään eli yli 10 000 vuotta.

– Viimeksi ilmasto muuttui yhtä nopeasti kuin nyt viime jääkauden lopussa. Näytteiden kemiallisen analyysin kautta on pystytty osittain ymmärtämään sitä, miten ilmaston eri elementit käyttäytyivät viime jääkauden lopussa ja miksi ne käyttäytyivät niin, kertoo John Moore, Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Oulun yliopiston yhteinen tutkimusprofessori.

Vuoden 2009 alussa alkavassa uudessa tutkimushankkeessa jatketaan Scharffenbergbotnenin sinisen jään alueen tutkimusta.

– Teemme malleja siitä, kuinka alue on muuttunut viime jääkaudesta tähän päivään. Aiempien tutkimusten valossa tiedetään, että kyseisellä alueella sinisen jään osuus on kasvanut samaan aikaan kun mannerjäätikön osuus on vähentynyt noin sadalla metrillä. Nyt selvitämme tarkemmin, miten muutokset maisemassa ovat vaikuttaneet jään koostumukseen, Moore sanoo.

Tutkimus auttaa osaltaan ymmärtämään maapallon ilmastoa.

– Mallinnusten kautta saadaan tietoa menneistä ilmasto-oloista sekä pystytään arvioimaan, mitkä ilmastojärjestelmän osat voivat muuttua tulevaisuudessa. Malleista on apua silloin, kun mietitään keinoja sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin, Moore toteaa.

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori John Moore, p. (016) 341 2757, 0400 194 850,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY / Viestintä & AK / SV