Uutiset 2006

Rahoitusta Lapin yliopiston esimiesvalmennukseen

29.3.2006

Valtiokonttori on myöntänyt Lapin yliopiston esimiesvalmennukseen 27 000 euroa Kaiku-työhyvinvointiohjelmasta. Määräraha on osoitettu käytettäväksi kahteen esimiesvalmennukseen vuosina 2006–2007. Ohjelmaan osallistuu yhteensä 50 esimiestä.

Kehittämishanke Esimiesvalmennuksella työhyvinvointia, laatua ja tuottavuutta yliopistoon on ensimmäinen Valtiokonttorin Kaiku-ohjelman hanke Lapin yliopistossa. Sen tavoitteena on kehittää Lapin yliopiston esimiesten valmiuksia, keskinäistä yhteistyötä ja vertaistuen saatavuutta työhyvinvoinnin, laadun ja tuottavuuden lisäämiseksi. Valmennuksella tuetaan esimiesten arkijohtamista ja työkäytäntöjä, mm. palautteen antamista ja konfliktien ratkaisua.

Työyhteisötasolla tavoitteena on parantaa ns. osallistavaa johtamista sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, henkilökunnan omien aloitteiden ja osaamisen vahvistamista, joka edistää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.

Valmennusohjelmassa on vuoden aikana kahdeksan lähiopetuspäivää, kaksi pienryhmäpäivää sekä esimiehen oma kehittämisprojekti. Ensimmäisen ryhmän koulutus alkaa 19.–20.4.2006.

Kiinnostus esimiesvalmennusohjelmaan on ollut erittäin suurta. Kahdessa päivässä löytyi ensimmäinen 25 esimiehen ryhmä. Syksyllä alkavaan ohjelmaan ilmoittaudutaan huhtikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Laatujohtaja Helka Urponen, puh. (016) 341 2940, 0400 891 219, etunimi.sukunimi@ulapland.fi


LaY/Viestintä/SV