Uutiset 2006

Rahoitusta lähialueiden koulutusyhteistyöhön

22.2.2006

Lapin yliopisto on saanut rahoituksen kaksivuotiselle, kansainvälistä koulutusyhteistyötä tukevalle hankkeelle, jossa tuotetaan mm. tietopankki toisen ja korkean asteen koulutustarjonnasta Murmanskin alueella ja Lapin läänissä.

Education in the Neighbouring regions -hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa yhteistyötä kaikilla koulutuksen tasoilla ja kohottaa näin koulutuksen laatua. Koulutuksen yhteistyöllä pyritään edistämään ja ylläpitämään myös alueen ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

– Hankkeessa luodaan alueellinen tietokanta, johon kootaan kattavat tiedot toisen ja korkean asteen koulutustarjonnasta Murmanskin alueella ja Lapin läänissä. Koulutuksen kehittämisen tueksi laaditaan myös ennakointisuunnitelma tulevista koulutustarpeista alueella, kertoo projektipäällikkö Mare Rantaniemi Lapin yliopistosta.

 

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Lapin yliopisto, Finnbarents-yksikkö, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, Murmanskin aluehallinnon koulutuskomitea ja Murmanskin valtion tekninen yliopisto.

 

Rahoitus on Interreg Kolarctic -ohjelmasta ja kansallisena rahoittajana toimii Lapin lääninhallituksen sivistysosasto. Hankkeen rahoitus on yhteensä 366 044 euroa.


Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mare Rantaniemi, puh. 040 775 7794 tai (016) 341 2227, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

 

LaY/Viestintä/Sari Väyrynen