Uutiset 2005
 

Rahoitusta oikeustieteen väitöstutkimuksille

21.12.2005

Lapin yliopiston oikeustieteen jatko-opiskelijat Johanna Sallinen ja Maarit Klemetti menestyivät Åbo Akademin ihmisoikeustutkijakoulun haussa. Molemmat saivat kolmivuotisen rahoituksen väitöstutkimuksiinsa.

Kilpailu tutkijanpaikoista oli todella tiukka, sillä seitsemää tutkijanpaikkaa haki kaikkiaan 31 erittäin tasokasta jatko-opiskelijaa eri puolilta maailmaa, kertoo tutkijakoulun johtoryhmän jäsen, Lapin yliopiston pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden tutkimusprofessori Timo Koivurova.

Oikeustieteiden jatko-opinnot Johanna Sallinen aloitti Lapin yliopistossa tänä syksynä. Hänen väitöstutkimuksensa "Selkkausten eskalaatio ja sodan oikeussäännöt" käsittelee kansainvälistä humanitaarista oikeutta aseellisissa selkkauksissa. Tutkimuksessaan Sallinen pohtii, kuinka selkkausten laajentuminen vaikuttaa humanitaarisen oikeuden soveltamiseen. Tutkimus tarkastelee perinteisten aseellisten selkkausten lisäksi myös uudentyyppisiä konflikteja, kuten terrorisminvastaista sodankäyntiä.

Vuonna 2004 jatko-opintonsa aloittaneen Maarit Klemetin väitöskirja käsittelee kansainvälistä ympäristöoikeutta ja ihmisoikeuksia. Klemetti tutkii, millaiseksi erilaisten kansalaisjärjestöjen ja yksilöiden asema muodostuu valvottaessa kansainvälisiä ympäristösopimuksia.

- Aikaisemmin vain valtiot ovat voineet aktiivisesti valvoa ympäristösopimusten noudattamista. Tutkimuksessani kysyn, ollaanko menossa siihen suuntaan, että myös yksilöillä ja erilaisilla järjestöillä on oikeus valittaa ympäristösopimuksien rikkomuksista, Klemetti kertoo.

Åbo Akademin vetämä ihmisoikeustutkijakoulu on perustettu nykyisessä muodossaan vuonna 2004. Sen tutkimusaloina ovat mm. vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet sekä ihmisoikeudet valtioiden oikeusjärjestelmissä. Tutkijakoulun tavoitteena onkin pohjoismaisen ihmisoikeustutkimuksen kehittäminen ja jatko-opintojen tukeminen.

Lisätietoja

Timo Koivurova p. (016) 341 2594, sposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi

 

LaY Viestintä/Harjoittelija Eleni Mizaras