Uutiset 2006

Rahoitusta tutkimus- ja kehittämistyöhön Murmanskin alueella

17.3.2006

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, prostituutiota ja riskikäyttäytymistä Pohjois-Suomessa ja Venäjällä tutkiva Lapin yliopiston hanke on saanut yhteensä 358 972 euron rahoituksen Euroopan unionilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Naiskaupan vastaista työtä on tehty Murmanskissa vuosina 2004-2005 Suomen sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella. Työn myötä tuli esille tarve rakentaa tukipalveluja väkivaltaa kohtaaville ja prostituutiossa mukana oleville naisille. Rahoitusta saaneella hankkeella pyritäänkin lisäämään sosiaalista hyvinvointia ja edistämään naisten tasa-arvoa perustamalla tukipalveluja tuottava kriisikeskus sekä kehittämällä alueella jo olevien kriisikeskusten välistä yhteistyötä.

Hankkeessa selvitetään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, prostituutiota ja riskikäyttäytymistä Murmanskin alueella. Hankkeessa pyritään alueella toimivien projektien, tutkimuslaitosten, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten verkostoitumiseen. Hanke tuottaa uutta tietoa mm. riskikäyttäytymiseen altistavista tekijöistä lasten, naisten ja miesten osalta, joka on tarpeellista kummankin maan sosiaali- ja terveyssektorin viranomaisille ja muille alan toimijoille. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii professori Kyösti Urponen, tutkijana Pia Skaffari ja projektikoordinaattorina Katja Sukuvaara Lapin yliopistosta.

Hankkeessa ovat mukana Suomesta Lapin yliopisto ja Lapin lääninhallitus sekä Venäjältä kriisikeskus Alla ja Murmanskin alueellinen AIDS-keskus. Hanke rahoitetaan Euroopan unionin Kolarctic-naapuruusohjelman sekä Suomen sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Lisätietoja:
Kyösti Urponen, puhelin 016 341 3940
Pia Skaffari, puhelin 0400 780 864
Katja Sukuvaara, puhelin   0400 490 969

LaY/Viestintä/OT