Uutiset 2011

Raimo Kaasila opettajankoulutuksen professoriksi Ouluun

23.11.2011

Lapin yliopiston matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori Raimo Kaasila on nimitetty professoriksi Oulun yliopistoon 1.3.2012 alkaen.

Professuurin nimike on kasvatustiede, erityisesti opettajankoulutuksen tutkimus ja kehittäminen. Kaasilan tehtäviin sisältyvät mm. aineenopettajakoulutuksen ja opetushenkilökunnan yliopistopedagogisten opintojen tutkimuspohjainen kehittäminen eri tiedekunnissa sekä opettajankouluttajien väitöskirjojen ohjaaminen.

Raimo Kaasila on toiminut vuodesta 1985 alkaen Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa eri tehtävissä, mm. matematiikan didaktiikan lehtorina ja tutkijana. Vuonna 2008 hänet nimitettiin yliopistonlehtoriksi ja opettajankoulutuksen dosentiksi.

Kaasila osallistui v. 2003–2006 erikoistutkijana Suomen Akatemian rahoittamaan Luokanopettajan matematiikka -projektiin Helsingin ja Turun yliopiston tutkijoiden kanssa. Hänen tutkimustensa tuloksia on julkaistu useissa korkeatasoisissa kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä.

Lisätietoja:
Raimo Kaasila, p. 040 484 4112