Uutiset 2012

Raimo Väyrynen jatkaa Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtajana

23.1.2012

Lapin yliopiston hallitus on valinnut 23.1.2012 hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2012–2014 professori Raimo Väyrysen ja varapuheenjohtajaksi Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Markku Salomaan.

Yliopistolain mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kummankin tulee olla yliopistoyhteisöön kuulumattomia jäseniä.

Yliopistoyhteisöön kuulumattomia jäseniä Lapin yliopiston nykyisessä hallituksessa ovat professori Raimo Väyrynen, Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Markku Salomaa, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Matti Hepola, Saamelaismuseon johtaja Tarmo Jomppanen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Marja Vaarama.

Yliopiston professoreita hallituksessa edustavat sosiologian professori Merja Kinnunen ja oikeusinformatiikan professori Rauno Korhonen. Yliopiston muita opettajia, tutkijoita ja henkilöstöä edustavat kehittämispäällikkö Satu Pesola ja matkailututkimuksen yliopisto-opettaja Minni Haanpää. Opiskelijajäseninä hallituksessa ovat matkailututkimuksen opiskelija Hannu Mällinen ja oikeustieteen opiskelija Juho Hinkkanen. Opiskelijajäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Ulkopuoliset jäsenet hallitukseen nimitti Lapin yliopiston yliopistokollegio kesäkuussa 2011. Yliopiston henkilökuntaa hallituksessa edustavat jäsenet valittiin vaaleilla marraskuussa 2011. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto nimitti opiskelijajäsenet marraskuussa 2011.