Uutiset 2005
 

Raportti: Ilmastonmuutos uhkaa alkuperäiskansojen elinympäristöä

13.12.2005

Epäselvä lainsäädäntö, ilmastonmuutos ja sosiaaliset ongelmat uhkaavat arktisia alkuperäiskansoja.

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen arktisten alkuperäiskansojen ja saamentutkimuksen toimiston erikoistutkija Elina Helander-Renvall on julkaissut raportin, jossa käsitellään alkuperäiskansoja uhkaavia ongelmia. Helander-Renvall nostaa raportista esille alkuperäiskansoja uhkaavina tekijöinä ilmastonmuutoksen, modernisaation ja globalisaation.

– Ilmastonmuutos vaikuttaa selvimmin arktisilla alueilla. Se uhkaa esimerkiksi Grönlannin ja Kanadan inuiitteja, joiden mahdollisuudet metsästää kärsivät jääpeitteen ohenemisen takia. Sosiaaliset ongelmat, kuten työttömyys, alkoholismi ja itsemurhat, puolestaan hajottavat yhteiskuntaa sisältä päin.

Sosiaalisia ongelmia aiheuttavat raportin mukaan modernisaation ja globalisaation aiheuttamat rajut muutokset.

– Nykyaikana perinteisistä ammateista, kuten poronhoidosta, metsästyksestä ja kalastuksesta ei riitä toimeentuloa kaikille. Pohjoiseen jäävä väestö on lisäksi yleensä huonosti koulutettua, joten muita töitä on vaikea saada, Helander-Renvall kertoo.

Perinnetieto tukee kestävää kehitystä
Arktisten alkuperäiskansojen perinnetietoa voidaan erikoistutkija Helander-Renvallin mukaan suojata vahvistamalla alkuperäiskansojen oikeusturvaa.

– Esimerkiksi maankäyttökysymykset tulee ratkaista ja on huolehdittava, että annetut lait ja asetukset pannaan käytäntöön. On myös esitetty vaatimuksia kompensaatioista, joita alkuperäiskansoille olisi maksettava heidän asuinseuduillaan sijaitsevien luonnonvarojen, kuten öljyn tai lääkekasvien hyödyntämisestä, hän sanoo.

Elina Helander-Renvallin mukaan luontoa koskeva perinnetieto on tärkeä osa alkuperäiskansojen identiteettiä.

­Perinnetiedosta on suuri hyöty, kun mietitään kestävää kehitystä. Alkuperäiskansat ovat tottuneet seuraamaan luontoa ja heidän tiedoistaan voi olla korvaamatonta apua.

Raportti liittyy laajempaan projektiin, jossa tutkitaan perinteisen tietämyksen asemaa arktisten alkuperäiskansojen yhteisöissä. Tutkimuksen aineistoa on kerätty mm. Alaskassa, Pohjois-Kanadassa ja -Venäjällä sekä Pohjoiskalotin alueella. Projektin loppuraportti käsitellään YK:n alaisen järjestön kokouksessa tammikuussa 2006 Granadassa Espanjassa.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Elina Helander-Renvall
Puhelin 040 843 4723
Sähköposti elina.helander-renvall@ulapland.fi

www.arcticcentre.org

Tiedote/Riku Lavia/Arktinen keskus