Uutiset 2006

Rehtori Esko Riepula tyrmää julkisuudessa esitetyt kaavailut Pohjois-Suomen yliopistojen yhdistämiseksi

11.2.2006

Lapin yliopistoa on rakennettu kohta kolmekymmentä vuotta ja olisi järjetöntä romuttaa sen selkeä identiteetti ja yliopiston tuoma lisäarvo Lapille ja koko Pohjois-Suomelle, Lapin yliopiston rehtori Esko Riepula sanoo.

Julkisuudessa esitetyt tiedot, että opetusministeriö olisi käynnistämässä hankkeen Pohjois-Suomen yliopiston luomiseksi yhdistämällä Oulun ja Lapin yliopistojen sekä Kajaanin yliopistokeskuksen toimintoja ja perustamassa niille yhteisen hallinnon, ovat Lapin yliopiston rehtori Esko Riepula mielestä mielikuvapolitikointia ja perusteiltaan kestämättömiä.

Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman valmistelussa lienee ollut liikkeellä sellaisiakin papereita, joissa on esitetty yliopistojen yhdistämisiä kuitenkaan ratkaisujen vaikutuksia sen kummemmin miettimättä. Pääasiaksi näissä on tullut yliopistojen lukumäärän vähentäminen ilman, että olisi selvitetty sitä mitä toimenpiteet vaikuttavat opiskelumahdollisuuksiin ja alueiden kehitykseen.  

Lapin yliopiston rehtori Esko Riepula pitää tällaisia kaavailuja iskuna vyön alle, koska opetusministeriön virallisissa kannanotoissa on todettu, että yliopistoja koskevat rakenneratkaisut tehdään tulosohjausjärjestelmän puitteissa asioista yliopistojen kanssa neuvotellen. Riepulan mukaan mitään tuottavuusohjelmasta lähtevää tarvetta ei ole Pohjois-Suomen yliopiston perustamiselle, koska se loisi vain lisää hallinnollista työtä sen eri yksiköihin. Lisäksi se olisi vakava isku Lapin yliopiston ja Lapin identiteetille.

-Lapin yliopistolla samoin kuin Oulun yliopistolla on oma vahvasti kehittyvä identiteettinsä ja profiilinsa, jonka kautta ne tunnetaan maailmanlaajuisesti. Viimeksi Lapin yliopisto oli näyttävästi esillä maailman mediassa kuluneella viikolla, kun yliopiston toimintaa esiteltiin BBC.n kanavilla. Lapin yliopistoa on rakennettu kohta kolmekymmentä vuotta ja olisi järjetöntä romuttaa sen selkeä identiteetti ja sen tuoma lisäarvo Lapille ja koko Pohjois-Suomelle, Riepula sanoo.

-Itsenäisyys on yliopistojen voimavara, ei haittatekijä, hän korostaa. 

Riepulan mukaan Lapin yliopisto on ottanut tuottavuuden tehostamisen tosissaan. Yliopiston sisällä on jo mietitty rakenteellisia uudistuksia tuottavuuden tehostamiseksi. Lisäksi yliopisto on tehnyt hartiavoimin töitä yhteistyön kehittämiseksi ammattikorkeakoulujen kanssa. Lapin maakuntakorkeakoulu on toiminut esimerkkinä yhteistyöstä myös valtakunnallisesti ja sille on annettu runsaasti tunnustusta myös opetusministeriön taholta.

Riepula ihmetteleekin, eivätkö kaikki ministeriön virkamiehet ole kuulleet ministerin puheita ja vakuuttelua siitä, ettei yliopistoja ruveta lakkauttamaan vaan niiltä edellytetään vain entistä tiiviimpää yhteistyötä toistensa ja ammattikorkeakoulujen kanssa duaalimallin pohjalta.

Riepula ei tue uutta yliopistoyksikköä sen epätarkoituksenmukaisuuden vuoksi edes siinä tapauksessa, että sen pääpaikka tulisi sijaitsemaan Rovaniemellä, jossa sijaitsevat vahvat hallinnon tukipilarit, hallinto-, oikeus, ja yhteiskuntatieteelliset yksiköt.

Lisätietoja:
Rehtori Esko Riepula
Puhelin 0400 695 417

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi