Uutiset 2006

Rehtoriksi pyrkiville esittäytymistilaisuus

14.3.2006

Lapin yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 14.3.2006 useita strategioita, joilla se pyrkii tehostamaan toimintaansa. Rehtoriksi pyrkivien esittäytymistilaisuus yliopistolla järjestetään 28.3.2006 klo 15.

Lapin yliopiston hallitus päätti järjestää rehtoriksi pyrkiville esittäytymistilaisuuden tiistaina 28.3.2006 klo 15 Fellman-salissa. Tilaisuudessa rehtoriksi pyrkivillä on mahdollisuus esitellä ajatuksiaan yliopiston henkilökunnalle. Lapin yliopiston uudet rehtorit valitaan vaalikollegion kokouksessa 12.4.2006.    

Lapin yliopiston hallitus hyväksyi henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelman, tiedon turvalliseen käsittelyyn liittyvän sääntö- ja ohjeistokokonaisuuden, toimitilastrategian sekä hankintastrategian. Lisäksi hallitus hyväksyi vuoden 2005 toimintakertomuksen, tilinpäätökset sekä taloussäännön.

Tiedon turvalliseen käsittelyyn liittyvällä sääntö- ja ohjeistokokonaisuudella pyritään tiedon turvalliseen käsittelyyn Lapin yliopistossa. Tiedon turvallista käsittelyä valtion virastoissa säätelevät lukuisat lait ja asetukset. Sen tähden yliopistoille on luotu yhteinen tapa toimia ja tulkita lakeja. Yhtenäisiä käytäntöjä korostavat entisestään tutkijoiden ja erityisesti opiskelijoiden liikkuvuuden lisääntyminen sekä yhteisesti kehitettävät palvelut.

Lapin yliopiston toimitilastrategian mukaan Rantavitikan kampusalue muodostaa opetuksen, tutkimuksen ja erilaisten tapahtumien toiminnallisen keskuksen. Kampusta vahvistetaan edistämällä toiminnan ja palveluiden kokoamista sekä luomalla yhteyksiä muihin alueen toimijoihin. Lisäksi toimitilastrategiassa luodaan periaatteet ja linjaukset uuden tilahallintajärjestelmän ja tilavarausjärjestelmän käyttöönotolle.

Hankintastrategia kattaa sekä tavarahankinnat että asiantuntijapalveluiden hankinnat. Lapin yliopistossa hankintoja suorittavia yksiköitä ovat hankinta- ja tilapalvelut, atk-yksikkö, Arktinen keskus, kirjasto ja harjoittelukoulu. Asiantuntijapalveluiden osalta kaikki yksiköt suorittavat hankintoja itsenäisesti.

Henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelmassa keskitytään konkretisoimaan osaamisen kehittämiseen ja toimivan työympäristön luomiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Juhani Lillberg
Puhelin 0400 690 709

LaY/Viestintä/OT