Uutiset 2010

Rehtorin apurahat väitöskirjojen viimeistelyyn jaettu

20.1.2010

Rehtori on 19.1.2010 myöntänyt tämän vuoden ensimmäiset apurahat väitöskirjojen viimeistelyä varten. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 16 100 euroa.

Apurahan saivat yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta Pekka Juntunen 3300 euroa ja Stefan Walter 4400 euroa, kasvatustieteiden tiedekunnasta Ari Kunnari 2200 euroa (lehtoriapuraha), Irja-Kaisa Lakkala 1100 euroa, Tanja Heikkinen 1100 euroa ja Marjaana Kangas 2000 euroa (kielentarkastukseen ja väitöskirjan ulkoasun viimeistelyyn) sekä taiteiden tiedekunnasta Mervi Autti 2000 euroa (graafikon palkkakuluihin).

Apurahoja kohdennettaessa etusijalla ovat yliopiston strategisia profiilialueita ja painoaloja tukevat väitöskirjat, artikkeliväitöskirjat, joiden artikkelit ovat kansainvälisiä referee-artikkeleita sekä sellaiset hakijat, jotka eivät ole aiemmin saaneet rahallista tukea väitöskirjatyölleen.

Yliopiston tavoitteena on tuottaa tänä vuonna yhteensä 24 tohtorin tutkintoa. Tavoitteiden saavuttamiseksi yliopisto on varannut vuodelle 2010 yhteensä 66 000 euron määrärahan väitöskirjojen viimeistelyapurahoihin.

Rehtorin apurahoja myönnetään väitöskirjojen viimeistelyä varten useamman kerran vuodessa. Lapin yliopistossa väittelevät voivat hakea rehtorin apurahoja ympäri vuoden.

Lisätietoja:
Johdon sihteeri Henna-Leena Mäntylä, puh. 040 579 8769
Rehtorin apurahan haku 2010

LaY/Viestintä/SV