Uutiset 2010

Rehtorin päätökset verkkosivuille

8.2.2010

Lapin yliopiston rehtorin tekemät päätökset löytyvät yliopiston verkkosivuilta. Päätöksiä sivuille tulee sitä mukaa, kun rehtori niitä tekee.

Päätökset löytyvät osoitteesta: www.ulapland.fi/rehtorinpaatokset 

Sivuilta löytyvät mm. seuraavat päätökset:

- Yliopistopainon siirtäminen teknisiin erityispalveluihin 
- Lisäjäsenten määrääminen oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon  
- Rehtori on myöntänyt vuoden ensimmäiset apurahat väitöskirjojen viimeistelyyn
- Lisäjäsenten määrääminen yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon  
- Yliopistoneuvoston nimeäminen  
- Tiedekuntien dekaanien nimeäminen  
- Lisäjäsenten määrääminen taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon  
- Liittyminen yliopistojen keskinäiseen FIUGINET-verkostoon  
- Kielikeskuksen johtajan (oto) nimeäminen  
- Lisäjäsenten määrääminen kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon
- Lapin yliopiston edustajien nimeäminen Lapin yliopistosäätiön hallitukseen  

LaY/Viestintä/OT