Uutiset 2011
 

Rehtorin päätöksiä

21.1.2011

Rehtori on päättänyt ottaa dosentti, filosofian tohtori Kristiina Härkäpään kuntoutustieteen professorin tehtävään yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ajalle 1.1.2011–31.12.2013.

Rehtori on myöntänyt valtiotieteen tohtori Anu-Hanna Anttilalle dosentin arvon 1.1.2011 lukien. Anu-Hanna Anttila on hakenut sosiologian dosentiksi Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan.

Rehtori on päättänyt, että tutkimusvararehtori Suvi Ronkainen hyväksyy jatkossa Suomen Akatemian hankkeet ja antaa niitä koskevat sähköiset sitoumukset.

Rehtori on perustanut audiovisuaalisen mediakulttuurin ja mediapedagogiikan oppiaineen yhteistyöryhmän ja nimennyt siihen jäseniksi professori Eija Timosen (pj), professori Heli Ruokamon (vpj), yliopistonlehtori Leo Pekkalan ja yliopistonlehtori Mari Mäkirannan. Työryhmän tehtävänä on laatia huhtikuun loppuun mennessä raportti rehtorille siitä, miten audiovisuaalisen mediakulttuurin ja mediapedagogiikan oppiaineen yhteistyötä kaikilla tasoilla kehitetään jatkossa.

Rehtori Mauri Ylä-Kotolan tekemät päätökset löytyvät osoitteesta www.ulapland.fi/rehtorinpaatokset

LaY/Viestintä/OT