Uutiset 2006

Riitta Brusila tekijänoikeusneuvoston varajäseneksi

24.10.2006

Valtioneuvosto on asettanut tekijänoikeusneuvoston kolmivuotiskaudeksi. Neuvoston varajäseneksi nimitettiin myös graafisen muotoilun professori Riitta Brusila.

Tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on avustaa opetusministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Uuden neuvoston toimikausi on 15.10.2006–14.10.2009. Neuvoston puheenjohtajana jatkaa professori, oikeustieteen tohtori Niklas Bruun. Neuvostossa on 14 jäsentä ja varajäsentä, kaksi varapuheenjohtajaa ja puheenjohtaja.

Lisätietoja:
Riitta Brusila
Puhelin 040 584 3672

LaY/Viestintä/OT