Uutiset 2019
 
Uutinen, kuvituskuva 1

Rovaniemelle lähes 1 000 muotoilun ja taiteen asiantuntijaa maailmalta

28.5.2019

Lapin yliopisto järjestää touko-kesäkuun taitteessa kaksi kansainvälistä taidetta, kulttuuria ja muotoilua käsittelevää tapahtumaa, jotka tuovat Rovaniemelle lähes tuhat muotoilun ja taiteen asiantuntijaa.

Resilienssi ja älykkyys — Cumulus tuo 500 muotoiluammattilaista napapiirille


Cumulus on muotoilualan ainoa maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu yli 250 yliopistoa ja korkeakoulua. Verkostoa on sen perustamisesta alkaen johdettu Aalto-yliopistosta käsin.

Verkosto tuo Rovaniemelle lähes 500 osallistujaa leirinuotion ympärille pohtimaan joustavuutta ja älykkäitä ratkaisuja (Around the Campfire. Resilience and Intelligence): miten muotoillaan ne innovaatiot, jotka auttavat sopeutumaan muuttuviin, äärimmäisiinkin luonnonolosuhteisiin ja sosiaalisiin haasteisiin? Miten kestävä kehitys ja joustavuus ja sopeutumiskyky liittyvät toisiinsa.

Arktinen laboratorio — toinen Arctic Arts Summit Rovaniemellä

Arktisen taiteen huippukokoukseen kokoontuu arktisten maiden ministeriöiden edustajia, kulttuuri- ja koulutuslaitosten asiantuntijoita sekä taiteilijoita. Rekisteröityminen tapahtumaan on päättynyt: tapahtuma on täynnä ja osallistujia on yli 450.

Arctic Arts Summit 2019 on jatkumo vuonna 2017 Norjan Harstadissa järjestetylle tapahtumalle. Rovaniemen tapahtuman järjestävät yhteistyössä Lapin yliopisto, Taiteen edistämiskeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Rovaniemen kaupunki. Kokous on valmistelu juuri päättyneellä Arktisen ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuuskaudella ja se täydentää puheenjohtajuuskauden tuloksia.

Arktisen taiteen huippukokouksessa kiinnitetään erityistä huomiota taidekasvatukseen. Teema Arktinen laboratorio viittaa innovatiiviseen yhteistyöhön taiteen, kulttuurin, luovien alojen, yrittäjien ja aluekehityksen välillä. Arktinen on kulttuuripolitiikan laboratorio, jonka toimintamalleja voidaan soveltaa myös muualla. Tällainen teema on esimerkiksi alkuperäiskansojen ja alueen muiden ihmisten kulttuurin vuorovaikutus.

Marginaalit ja valtavirta — kenttäretki Inariin vahvistaa vuoropuhelua


Tähän teemaan liittyy 1.—2. kesäkuuta tehtävä kenttäretki Inariin ja sen aikana toteutettava työpaja. Retkelle osallistuu 70 muotoilun ja arktisen taiteen asiantuntijaa 20 maasta, jotka pohtivat, miten muotoilun ja taiteen keinoin voidaan vahvistaa valtavirran ja marginaalien välistä vuoropuhelua. Bussiretkellä osallistujat saavat omakohtaisesti kokea arktisen alueen arjen ja siihen kuuluvat pitkät välimatkat.

Lisätietoja

Cumulus-konferenssi 27.5.—1.6.2019

Satu Miettinen, satu.miettinen(at)ulapland.fi, 040 484 4367

Arktisen taiteen huippukokous 2019, 3.6.—5.6.2019

Maria Huhmarniemi, maria.huhmarniemi(at)ulapland.fi, 040 763 9948

Kenttäretki Inariin 1.—2.6.2019

Päivi Tahkokallio, paivi@tahkokallio.fi, 050 324 3517