Uutiset 2006
28.9.2006

SOSNET vastaa ammattikorkeakoulujen rehtoreille

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry julkaisi 18.9.2006 tiedotteen, jossa se puuttui sosiaalialan koulutukseen. Valtakunnallinen sosiaalialan yliopistoverkosto SOSNET vastaa rehtoreille tiedotteella, jonka he lähettivät julkisuuteen 28.9.2006.

Vastine Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston tiedotteeseen 18.9.2006.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on esittänyt vaatimuksia sosiaalialan pätevyyksiin. Sosnet arvostaa rehtorineuvoston huolta sosiaalialan ajankohtaisista kysymyksistä. Samoin kuin Arene ry myös Sosnet kannattaa sosiaalialan ammatti ja tehtävärakenteen kehittämistä ja selkiyttämistä sekä korkeakoulusektoreiden välisen yhteistyön lisäämistä sosiaalialalla. Näkemys siitä, miten näitä asioita vahvistetaan, eroaa kuitenkin Arene ry:n esityksestä.

Sosnet tukee sitä, että ammatti ja tehtävärakenteen kehittämistä ja selkiyttämistä viedään parhaillaan eteenpäin sosiaali ja terveysministeriössä ottaen huomioon alan tarpeet, resurssit ja osaamista tukevat erilaiset koulutusrakenteet. Sosiaaliala kattaa 7 % koko maan työvoimasta, joten alan laajuudesta johtuen ei ole järkevää, että molemmilla korkeakoulusektoreilla koulutetaan samoihin tehtäviin, kuten Arene ry ehdottaa omassa kannanotossaan. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut kouluttavat ammattilaisia eri tehtäviin korkeakoulujärjestelmän duaalimallin mukaisesti – myös sosiaalialalla, jossa tarvitaan erilaisia osaajia. Sosiaalityö on alan ainoa yliopistotasoinen koulutus.

Arene ry:n ilmaisema valmius korkeakoulusektoreiden yhteistyöhön on tärkeä. Sosnetin näkemyksen mukaan yhteistyön edellytys ei ole kuitenkaan se, että molemmilla sektoreilla koulutetaan samojen kelpoisuusvaatimusten määrittämiin tehtäviin, vaan sektoreiden ominaispiirteisiin ja niiden eroihin pohjautuva työtehtävien toisiaan tukeva kumppanuus. Sosiaalialan rikkaus on erilaiseen osaamiseen perustuva koulutus.

Sosnet ei voi hyväksyä Arene ry:n vaatimusta, että sosionomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastettaisiin yliopistossa suoritettuun maisterin tutkintoon sosiaalityössä. Vaatimus estää sosiaalialan osaamisen kehittämistä ja ammatti ja tehtävärakenteen muodostamista. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksia koskevassa laissa (272/2005) sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Säädösten pohjalta ei ole mahdollista, että kelpoisuuslakia tarkentavalla asetuksella sosionomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastettaisiin maisterin tutkintoon sosiaalityössä. Yliopistoasetuksen (794/2004) mukaan sosiaalityö on yliopistollinen oppiaine ja tieteenala, joka sisältää sekä kandidaatti että maisterikoulutuksen käytännön opetuksineen. Koulutusvastuu on kuudella yliopistolla. Ammattikorkeakouluissa ei myöskään ole pääainerakennetta.

Arene ry:n tiedotteesta käy ilmi, että ammattikorkeakoulujen opetussisällöissä ei myöskään ole sosiaalityön opetusta, vaan ne tulisi erikseen kehittää. Resurssien niukkuuden tilanteessa tuleetukea yliopistoissa jo olemassa olevaa sosiaalityön koulutusta ja sen laajentamista työvoimatarpeen mukaan, eikä hajottaa koulutusvastuita useaan järjestelmään.

Sosnet muistuttaa, että tutkintojen tasollinen rinnastaminen ei ole sama asia kuin niiden sisällöllinen rinnastaminen. Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa koulutetaan ammattilaisia sosiaalialan tarvitsemiin eri tehtäviin. Tämä on todettu esimerkiksi tuoreessa opetusministeriön ja sosiaali jaterveysministeriön rahoittamassa Sosiaalialan osaajat 2015 tutkimuksessa. Molemmille korkeakoulusektoreille on kehitetty omat jatkotutkintojärjestelmänsä, joiden tavoitteena on tuottaa tältä pohjalta eriytyneitä asiantuntijoita koko sosiaalialalle. Koulutussektoreiden erilaista profiilia sosiaalialan osaamisen vahvistajina tulee kehittää, jotta sosiaalialan monimuotoisiin tehtäviin voidaan vastata tarkoituksenmukaisesti. Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla on opetussuunnitelmastariippuen oma työelämärelevanssi.

Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston puolesta

Puheenjohtaja Tarja Pösö
Professori, Tampereen yliopisto

Koordinaatiovastaava Anneli Pohjola
Professori, Lapin yliopisto

Lisätietoja:
Sanna Lähteinen
Suunnittelija
SOSNET, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto
Lapin yliopisto, Sosiaalityön laitos
PL 122, 96101 ROVANIEMI (Yliopistonkatu 8)
Puh. (016) 341 2675, GSM 040 849 3033
Faksi: 016 341 2699
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
http://www.sosnet.fi

 

 


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK