Uutiset 2021
Uutinen, kuvituskuva 1

STM:n rahoitus vammaissosiaalityön tutkimushankkeelle

5.8.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) myönsi rahoituksen yhdeksälle sosiaalityön yliopistotasoiselle tutkimushankkeelle. Yksi rahoitettavista hankkeista on Lapin yliopiston apulaisprofessori Minna Zechnerin vetämä ”Harkittua vammaissosiaalityötä”.

STM:n rahoittamat hankkeet vahvistavat sosiaalihuollon ja sosiaalityön tutkimusperusteisuutta ja siten sosiaalihuollon käytäntöjen vaikuttavuutta. Yhteensä avustusta myönnetään 4 miljoonaa euroa. Minna Zechnerin vetämälle ”Harkittua vammaissosiaalityötä” (HaraVa)-tutkimushankkeelle myönnettiin 441 070 euroa. Hankkeessa ovat mukana myös Itä-Suomen yliopisto ja Kehitysvammaliitto.

HaraVa-hankkeessa tarkastellaan harkintaa vammaissosiaalityön erilaisissa, usein monimutkaisissa tilanteissa, jolloin suorat, yksityiskohtaiset ja standardoidut ohjeet harvoin toimivat. Kirjoitettuja sääntöjä joudutaan väistämättä tulkitsemaan. Hankkeessa selvitetään, millaisena vammaispalveluja koskeva oikeudellinen harkinta näyttäytyy korkeimman hallinto-oikeuden päätösten kautta, miten vammaiset ihmiset kokevat harkinnan itsemääräämisoikeuden toteuttamisessa ja tuessa, sekä tehdään näkyväksi vammaissosiaalityön palveluohjaukseen liittyvää harkintaa sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmista.

Hakemuksia oli yhteensä 23. Vuoden 2021 tutkimushaussa painotettiin tutkimusta, joka koskee mm. sosiaalityön työmenetelmiä ja vaikuttavuutta, etuuksia ja palveluja, erityistä tukea tarvitsevien palvelutarpeita ja innovaatioita.

Tutkimusrahoitushaku perustuu syyskuussa 2020 voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolain muutokseen. Sen pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö voi vuosittain avata tutkimusrahoitushaun ja myöntää valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille. Rahoitusta myönnettiin nyt toista kertaa.

Uutinen STM:n sivuilla ”STM päätti rahoittaa yhdeksää yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimusta” (4.8.2021)