Uutiset 2011
 

Saamelaispainotteiset sosiologian opinnot alkavat Inarissa

18.1.2011

Lapin yliopiston avoin yliopisto järjestää yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa avoimia yliopisto-opintoja saamelaisalueella. Helmikuussa alkavat saamelaispainotteiset sosiologian opinnot ja huhtikuussa teollisen muotoilun aineopinnot. Haku opintoihin on parhaillaan käynnissä.

Pohjoisten erityiskysymysten osaajia tarvitaan yhteiskunnassamme yhä enemmän. Saamelaispainotteiset sosiologian opinnot antavatkin tietoja ja tutkimuksellisia taitoja, joille on käyttöä monissa ammateissa ja työtehtävissä, kuten opetuksessa, tutkimuksessa sekä median ja hallinnon aloilla.

Monitieteiset opinnot sisältävät sosiologian lisäksi opintoja hallintotieteistä, kulttuurimatkailusta, ympäristökysymyksistä sekä saamelaisesta kulttuurista. Opetuksessa painottuvat työn, hyvinvoinnin, ympäristön, kulttuurin ja etnisyyden näkökulmat, ja ne laajentavat ymmärrystä saamelaisyhteiskunnasta ja -kulttuurista.

Opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä, ja ne tarjoavat väylän yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen Lapin yliopistossa sekä saamelaisen kulttuurin maisterin tutkinnon suorittamiseen Oulun yliopiston Giellagas-Instituutissa. Opinnot toteutetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan, Oulun yliopiston Giellagas-Instituutin sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyönä.

Haku opintoihin päättyy 11.2.2011, ja opinnot alkavat helmikuun lopussa. Hakuohjeet ja -lomake ovat saatavilla osoitteessa www.ulapland.fi/davvi.

Teollisen muotoilun aineopinnot käyntiin huhtikuussa

Huhtikuun alussa Inarissa alkavat myös teollisen muotoilun aineopinnot. Opinnot yhdistävät saamenkäsityötä ja muotoilua: ne opettavat huomiomaan saamelaiskulttuurin erityispiirteet tuotekehityksessä sekä antavat välineitä parantaa tuotteiden, palveluiden ja ympäristön esteettistä ja toiminnallista laatua. Opinnoissa tutustutaan myös kestävään muotoiluun, muotoiluun ja kulttuuriosaamiseen taloudellisena pääomana ja tulevaisuuden voimavarana sekä suunnittelutyön ja taiteellisen toiminnan eettisiin ulottuvuuksiin.

Opinnot harjaannuttavat teknistä osaamista ja visuaalista ymmärrystä, näyttävät kokonaiskuvan suunnittelun kentästä sekä antavat teoreettisia valmiuksia suunnittelutehtäviin. Lisäksi opiskelijat oppivat tunnistamaan omia ammatillisia vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä elinkeinoelämässä.

Opinnot ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä, ja ne tarjoavat väylän taiteen maisterin tutkinnon suorittamiseen Lapin yliopistossa. Opinnot toteutetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyönä.

Haku teollisen muotoilun aineopintoihin päättyy 14.3.2011, ja opinnot alkavat huhtikuun alussa. Hakuohjeet ja -lomake ovat saatavilla osoitteessa www.ulapland.fi/davvi.

Opinnot avoimia kaikille saamelaisalueella

Avoimet yliopisto-opinnot on tarkoitettu saamelaisalueen nuorisolle ja aikuisväestölle, ja lähiopetus järjestetään Inarissa Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa. Lisäksi opetusta tarjotaan joustavasti etä- ja monimuoto-opetuksena.

Opetukseen voi hakeutua iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta, ja opetus vastaa laadultaan ja vaatimuksiltaan tiedekuntien opintovaatimuksia. Teollisen muotoilun aineopintoihin hakijalla tulee olla suoritettuna teollisen muotoilun perusopinnot.

Opinnot tuotetaan osana monitieteistä yliopistollista Davvi-hanketta, jonka kautta järjestetään avoimia yliopisto-opintoja saamelaisalueella vuosina 2010–2013. Opinto-ohjelmien sisällön ovat suunnitelleet yhdessä Lapin yliopiston taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat sekä Oulun yliopiston Giellagas-instituutti, ja opintojen toteutuksessa ovat mukana Lapin yliopiston avoin yliopisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta -ohjelma, Lapin ELY-keskus sekä Inarin kunta.

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Helena Tompuri, p. 0400 159 088, helena.tompuri(at)ulapland.fi
Projektisuunnittelija Susanna Sandroos, p. 040 134 5901, susanna.sandroos(at)sogsakk.fi
Lisätiedot, hakuohjeet ja -lomake: www.ulapland.fi/davvi

LaY/Viestintä/SV