Uutiset 2011

Saamen kielen opinnot jatkuvat tammikuussa

20.12.2011

Pohjoissaamen kielen yliopistolliset perusopinnot jatkuvat tammikuussa 2012.

Pohjoissaamen kielen perusopintoja voi opiskella kätevästi verkossa. Opinnot soveltuvat hyvin esimerkiksi saamen kielellä työskenteleville kielenhuollon koulutuksena. Opinnot keskittyvät pohjoissaamen kieliopin, oikeinkirjoituksen ja kielenhuollon keskeisiin asioihin sekä erilaisten tekstilajien tuottamiseen. Opinnoissa perehdytään myös sana-, morfo- ja lausefonologian pääpiirteisiin sekä saamelaiseen kirjoittamattomaan ja kirjoitettuun kaunokirjallisuuteen. Lisäksi tavoitteena on laajentaa aktiivisesti sanavarastoa ja rikastuttaa kieltä muun muassa laatimalla digitaalinen sanalista ja idiomisanakirja.

Uusia opiskelijoita otetaan mukaan myös yksittäisille kursseille. Esimerkiksi 10. tammikuuta alkaa kirjoittaminen ja kielenhuolto -kurssi, joka on tarkoitettu saamen kieltä äidinkielenään puhuville tai vastaavat tiedot hallitseville. Kurssi toteutetaan tammi-helmikuun aikana iltaopetuksena. Opetukseen osallistutaan iLinc-virtuaaliluokassa. Luennoille voi osallistua vaikkapa kotikoneelta tai tulla Inarissa DAVVI-luokkaan Saamelaisalueen koulutuskeskukseen. Opetus on vuorovaikutteista sisältäen mm. parityöskentelyä.

Helmi-maaliskuun aikana järjestetään kirjallisuus-kurssi ja myöhemmin vuoden 2012 aikana sananmuodostusopin ja kääntämisen -kurssit. Teollisen muotoilun aineopinnot jatkuvat tammikuussa. Helmikuussa 2012 aloitetaan sosiologian ja saamelaisen kulttuurin yhteinen aineopintokokonaisuus (35 op), syksyllä 2012 aloitetaan viestinnän perusopinnot (25 op).

Kaikki opinnot ovat osa monitieteistä Davvi-koulutushanketta, jonka kautta järjestetään yliopistotason opintoja saamelaisalueella vuosina 2010–2013. Hanke on Lapin yliopiston hallinnoima ja opetus toteutetaan yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Koulutushanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta 2007–2013, Lapin ELY-keskus ja Inarin kunta

Lisätietoja DAVVI-opinnoista:
Projektisuunnittelija Anne-Marie Kalla
Puhelin 040 134 5901
Koulutuspäällikkö Helena Tompuri
Puhelin 0400 159 088
Opettaja Outi Länsman
Puhelin 040 844 7399
Hakuohjeet ja – lomake sekä saamenkielinen opintosuunnitelma ovat saatavilla osoitteessa www.ulapland.fi/davvi