Uutiset 2011

Säätiöiden professoripoolin apurahat haettavissa

15.12.2011

Säätiöiden professoripooli on julistanut haettavaksi apurahat lukuvuodeksi 2012–2013. Hakuaika on 15.12.2011–13.1.2012.

Säätiöiden professoripooli on 17 säätiön yhteinen määräaikainen apurahapooli professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Poolin kautta professoreille myönnetään apurahoja yhden lukuvuoden kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. Tutkimuskauden aikana yliopisto maksaa 55 % professorin bruttopalkasta, jolloin säätiöiden myöntämä 25 000 euron apuraha kattaa nettopalkan vähennyksen. Poolin haku on avoin kaikilla tieteenaloilla. Apurahoja myönnetään vuosittain 89. Apurahansaajat julkistetaan maaliskuussa 2012.

Professoripoolin taustalla on huoli siitä, että maamme parhailla tutkijoilla on yhä vähemmän aikaa tutkimukseen. Yliopistojen opetusresurssit eivät ole lisääntyneet opiskelija- ja tutkintomäärien kasvusta huolimatta, ja myös professorien hallinnollinen taakka on jatkuvasti kasvanut. Professoripoolista apurahaa voi hakea suomalaisessa yliopistossa vakinaisesti työskentelevä professori, jonka yliopisto sitoutuu vapauttamaan hallinnosta ja opetuksesta lukuvuoden ajaksi. Apuraha myönnetään tutkimukseen ja tutkimusta edistäviin tarkoituksiin. Tutkimuskausijärjestelyn avulla myös nuorempien tutkijoiden on mahdollista pätevöityä professoreiden sijaisina.

Säätiöiden professoripoolin perustajina on yhteensä 17 säätiötä: Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Alli Paasikiven Säätiö, Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Emil Aaltosen Säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö – KAUTE, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö, Orion-Farmos Tutkimussäätiö, Paulon Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Parkinson-säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet i Finland rf., Tauno Tönningin Säätiö, Yksityisyrittäjäin Säätiö sekä Yrjö Jahnssonin säätiö.   

Tarkemmat hakuohjeet ja tiedot hakemukseen vaadituista liitteistä löytyvät poolin kotisivuilta.

Lisätiedot:
Koordinaattori Mikko-Olavi Seppälä, puh. 040 515 4443, info(at)professoripooli.fi
www.professoripooli.fi