Alumnitarinoita
 
Alumni_sanna_nettikuva.jpg

Sanna Juutinen, hallintotiede

Hallintotieteen alumni Sanna Juutinen

  • Opiskelin hallintotieteitä ja työskentelen Valtiovarainministeriössä julkisen hallinnon ICT-osastolla. Alan valintaan vaikutti kiinnostus julkiseen työhön ja julkisen hyvän tekemiseen.
  • Kehitän julkisten palvelujen digitalisaatiota vastuullisesti siten, että digitaaliset palvelut ovat saavutettavia ja tarvittavaa tukea palveluihin on saatavilla.
  • Työssäni huomaan miten hyvän ja kattavan pohjan esimerkiksi maisterivaiheen syventävät opinnot ovat antaneet. Korostaisin sitä ymmärrystä ja ajattelutapaa, minkä yliopistossa oppi siitä, miten hallinto sekä organisaatiot toimivat.