Uutiset 2005

Seija Tuupanen palkittiin kuvataideopetuksen kehittämisestä

22.11.2005

Kuvaamataidon lehtori Seija Tuupanen on saanut Yliopistonlehtorien liiton palkinnon ansiokkaasta yliopisto-opetuksen kehittämisestä.

Tuhannen euron stipendi myönnettiin Tuupaselle kuvataideopettajien koulutuksen sekä verkko-opetusta hyödyntävän opetuksen kehittämisestä. Tuupasen ansiona nähtiin pitkäjänteinen verkko-opetuksen kehittäminen: hän on käyttänyt verkko-opetusta useilla eri kursseilla opintojen eri vaiheissa usean vuoden ajan. Palkinnon myönsi Yliopisto-opetuksen kehittämisrahasto OAJ:n Yliopistopäivillä 12.11.2005.

Seija Tuupanen on työskennellyt Lapin yliopistossa kuvaamataidon tuntiopettajana ja lehtorina vuodesta 1997 lähtien.

Lisätietoja:
Lehtori Seija Tuupanen, puh. (016) 341 2391, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/Sari Väyrynen