ulkuniemi_sarvipaa_550px.jpg
Seija Ulkuniemi: Otos teoksesta Sarvipää. 2019. Digitaalinen mustavalkovalokuva. 50 x 40 cm, sisältäen teoksen valkoisen reuna-alueen.

Seija Ulkuniemi taiteiden tiedekunnan syyskuun taiteilijana Galleria Lovisassa

30.8.2019

Taiteiden tiedekunnan syyskuun taiteilijana Galleria Lovisassa esittäytyy kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman alumni Seija Ulkuniemi. Nykyisin Ulkuniemi työskentelee kuvataidekasvatuksen yliopistonlehtorina Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Galleria Lovisassa syyskuun ajan esillä oleva näyttely esittelee hänen ottamiaan valokuvia kalliomaalauksista Driekopseilandin kalliopiirrosalueelta Etelä-Afrikasta. Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn kahvila Meidän Lovisan yhteyteen!


Henkeäsalpaava Driekopseilandin kalliopiirrosalue sijaitsee Riet-joen uomassa, satakunta kilometriä timanttikaupunki Kimberleystä lounaaseen. Alueella on lähes 3600 piirrosta, joista yli yhdeksänkymmentä prosenttia on geometrisia kuvioita.

Arkeologi David Morrisin mukaan piirrosten tekijät saattoivat etnisesti kuulua Khoe-San -ryhmien kirjoon. Paikka edusti piirrosten tekijöiden kosmologiaa. Kalliopiirrokset ovat mahdollisesti jäänteitä alueella todennäköisesti harjoitettujen sateentekoon ja erityisesti naisten puberteettivaiheeseen siirtymiseen liittyviin rituaaleihin kuuluvista piirtämisperformansseista.

Alue julistettiin vuonna 1944 Etelä-Afrikan kansallismonumentiksi. Silti sitä uhkaavat monet vaarat maataloudesta vieraslajeihin ja timanttikaivostoiminnasta virkistyskäyttöön. Osa alueesta on yhä yksityisomistuksessa, mikä vaikeuttaa alueen suojelua.ulkuniemi_pitkasaarilintu_web.jpg
Seija Ulkuniemi: Otos teoksesta Pitkäsäärilintu. 2019. Digitaalinen mustavalkovalokuva. 40 x 50 cm, sisältäen teoksen valkoisen reuna-alueen.Valokuvaaja-tutkija Seija Ulkuniemi teki paikallisen oppaan johdolla tutkimusryhmänsä kanssa retken tälle ainutlaatuiselle alueelle tammikuussa 2019. Kalliopiirroksia lähemmin tarkastellessaan ja niitä tulkitessaan hän yllätyksekseen huomasi, että alueelta löytyi myös kalliomaalauksia. Maalaukset olivat valkeita ja niitä oli etenkin alueen länsipuolisessa osassa, alajuoksulla.

Ulkuniemi dokumentoi kamerallaan näitä kuvioita, joiden merkitys on toistaiseksi tuntematon. Kuka ne on tehnyt, milloin ja miksi? Ovatko ne töhryjä vai taidetta? Pyritäänkö niillä viestimään jotain? Teoslistassaan Ulkuniemi ehdottaa mahdollisia tulkintoja maalauksille – katsojat ovat tervetulleita tekemään omansa.

Ulkuniemi kiittää Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaa tilaisuudesta osallistua PARTY-projektiin. Se tarjosi mahdollisuuden Driekopseilandin kalliopiirrosalueen tutkimiseen.


Taiteiden tiedekunnan
syyskuun taiteilija Galleria Lovisassa

Seija Ulkuniemi:
Kalliopiirrosalueen mystiset kalliomaalaukset
– valokuvanäyttely
2.–26.9.2019

Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Avoinna: ma–pe 7.30–20, la 8–16

Lisätietoja:
Seija Ulkuniemi
seija.ulkuniemi(at)ulapland.fi


Lisätietoja Galleria Lovisasta:
Näyttelytoiminnan yliopisto-opettaja Leila Lipiäinen, leila.lipiainen(at)ulapland.fi

Lapin yliopiston Galleria Lovisassa esitellään taiteiden tiedekunnan alumnien, henkilökunnan ja opiskelijoiden joukosta valittujen kuukauden taiteilijoiden teoksia. Näyttelytila sijaitsee kahvila Meidän Lovisan yhteydessä.


LY / TTK / LP