Uutiset 2010

Seitsemän haastetta matkailun kehittämiseksi

26.1.2010

Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti Turismi työnä on julkistanut väliraporttinaan Seitsemän teesiä matkailutyöstä ja niiden tueksi myös nettiversion kirjastaan Töissä tunturissa.

Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen tutkimusprojekti Turismi työnä on tarttunut ajankohtaiseen aiheeseen nostamalla matkailutyöntekijät alan menestystekijöiksi. Lapin ylipistossa ja Metlan Rovaniemen yksikössä toiminut tutkijaryhmä on julkistanut Seitsemän teesiä matkailutyöstä ja julkaissut matkailutyön arjesta kertovan kirjan Töissä tunturissa myös nettikirjana. Professori Soile Veijolan ja tutkijatohtori Jarno Valkosen toimittama teos on ensimmäinen suomenkielinen julkaisu matkailutyöstä, jossa ääneen pääsevät myös työntekijät.

Matkailutyö on muuttunut osaamisen ja ammatti-identiteetin korostamisesta kohti performanssia ja elämystä, joista on tullut alalla menestymisen keskeisiä tekijöitä. Lapissa matkailuelinkeino on menestynyt naapurimaita paremmin, vaikka onkin maailman mittakaavassa syrjäseutua. Matkailun rooli alueen asukkaiden taloudellisessa ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa on keskeinen, sillä aluetta rasittavat tehtaiden sulkemiset ja perinteisten miesten työpaikkojen väheneminen. Matkailu mahdollistaa, mutta samalla haastaa paikallisen luonnon, kulttuurin ja elämäntavan.
 
Asiakaslähtöisyydellä ja elämyksellisyydellä hehkuttamisen sijasta tutkimusryhmä kysyy, voisiko seuraava matkailun kehittämisen aikakausi perustua matkailutyöntekijöihin. Työntekijöiden luovuuden korostaminen matkailumarkkinoinnissa voisi vahvistaa alueellista profiloitumista, koska erot matkakohteiden välillä syntyvät myös siitä, millaisia ihmisiä ja persoonia alalla työskentelee ja mitä kaikkea he osaavat. Turismi työnä -projekti on tarttunut tähän polttavaan aiheeseen julkistamalla Seitsemän teesiä matkailutyöstä.

Seitsemän teesiä matkailutyöstä:

1) Matkailutyöntekijöiden tietoa ja taitoja ei hyödynnetä matkailualan eteenpäin viemisessä riittävästi,
2) Kansallisten ja alueellisten matkailustrategioiden on huomioitava koko yhteiskunta ja myös vaihtoehtoiset tulevaisuudet matkailun kasvuoletuksen rinnalla,
3) Matkailukeskukset eivät aina säteile hyvinvointia syrjäkyliin Suomen Lapissa,
4) Matkailijoiden opastus luonnossa on monipuolista ammattitaitoa vaativaa turvallisuustyötä,
5) Matkailutyön maine alipalkattuna naisten palvelutyönä hämärtää sen keskeisyyttä nykyajan työelämän kuvastimena,
6) Matkailun yliopistotasoinen koulutus hyödyttää elinkeinon kestävän kehityksen ohella koko yhteiskuntaa,
7) Matkailutyötä koskevaa tilastointia on kehitettävä ja systematisoitava aluekehityksen, elinkeinon ja tutkimuksen tueksi

Projektin tuloksia voidaan hyödyntää mm. työhyvinvoinnin vahvistamisessa, matkailutyön kestävien johtamiskäytäntöjen luomisessa, matkailun tuotekehityksessä ja matkailukoulutuksessa. Projektin kotisivuilla tiedotetaan jatkossakin aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta, koulutuksesta ja kehittämisestä.

Lisätietoja: 
Soile Veijola, matkailun kulttuuritutkimuksen professori, Lapin yliopisto, email soile.veijola(at)ulapland.fi, puh. 0400 169 693 (projektin johtaja)
Seija Tuulentie, sosiologian professori (ma.), Lapin yliopisto (vanhempi tutkija, Metla), email seija.tuulentie(at)ulapland.fi, puh. 040 484 4222
Anu Valtonen, markkinoinnin professori (ma.), Lapin yliopisto, email anu.valtonen(at)ulapland.fi, puh. 040 525 0849
Jarno Valkonen, tutkijatohtori (SA), Lapin yliopisto, email jarno.valkonen(at)ulapland.fi, puh. 040 484 4237

Myös projektin muiden tutkijoiden tutkimusaiheet ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.ulapland.fi/taw 

Teesijuliste on ladattavissa ja tulostettavissa pdf-muodossa (suomi ja engl.) osoitteesta: http://www.ulapland.fi/?Deptid=29534