Uutiset 2006

Seminaari: Sosiaalityö ja kansalaisyhteiskunta Venäjän lähialueilla

8.12.2006

Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston SOSNETin Sosiaalityö ja kansalaisyhteiskunta Venäjän lähialueilla -hankkeen loppuseminaari järjestetään Lapin yliopistolla 11.–12. joulukuuta 2006.

SOSNETin lähialueyhteistyötä Venäjän, Liettuan ja Puolan yhteistyökorkeakoulujen kanssa on tehty vuodesta 2001 alkaen ulkoasiainministeriön lähialueyhteistyövaroilla. Tavoitteena on ollut sosiaalityön koulutuksen kehittäminen ja sitä kautta sosiaalityön aseman sekä asiantuntijuuden vahvistaminen Luoteis-Venäjällä.

Vuosina 2004–2006 yhteistyöllä on pyritty vahvistamaan erityisesti koulutuksen ja kansalaisjärjestöjen yhteyttä sekä kehittämään sosiaalityön käytännön opetusta. Lähialueverkostossa on ollut mukana kaikkiaan 13 partneriyliopistoa, joista kahdeksan on Venäjältä, kaksi Liettuasta, yksi Puolasta ja kaksi Suomesta. Yhteistyön koordinaattorina on toiminut Lapin yliopiston sosiaalityön laitos.

Vuosina 2001–2006 saavutettuja keskeisiä tuloksia ovat olleet alueellisten yhteistyöverkostojen syntyminen, venäjänkielisten oppikirjojen tuottaminen, koulutusohjelmien sisältöjen kehittäminen, sosiaalityön koulutuksen käynnistäminen  Kaliningradin alueella, opettaja- ja opiskelijavierailut sekä seminaarit ja kansainväliset konferenssit sosiaalityön opettajille.

Erityisen merkittäviä yhteistyön saavutuksia ovat olleet hankkeessa tuotetut oppikirjat venäläisten opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Vuonna 2004 julkaistu sosiaalityön käytännön opetuksen käsikirja sai Venäjän opetusministeriön suosituksen ja sitä käytetään Venäjällä laajalti sosiaalityön opetuksessa. Joulukuussa 2006 ilmestyy hankkeen toinen julkaisu Sosiaalityö ja kansalaisyhteiskunta, jonka toteutukseen ovat osallistuneet kaikki 13 partneriyliopistoa neljästä eri maasta.

Yhteistyö on perustunut monenkeskiseen vuoropuheluun, johon ovat osallistuneet Venäjän, Suomen, Liettuan ja Puolan yhteistyöyliopistot sekä Venäjän eri alueiden kansalaisjärjestöt ja virallisorganisaatiot. Yhteistyötä on tehty Venäjän omista lähtökohdista käsin ja se on ollut vuorovaikutuksellista oppimista, jossa kaikki osapuolet ovat oppineet toisiltaan vieraan maan käytäntöjä ja kulttuuria.

Hankkeen loppuseminaarissa Lapin yliopistolla 11.–12. joulukuuta 2006 esitellään hankeyhteistyötä ja sen tuloksia opetusministeriön, hankekoordinaattorien ja eri alueilta tulevien venäläisten partnerien näkökulmasta. Puhujina ovat mm. ylitarkastaja Sirkka-Leena Hörkkö opetusministeriöstä, professori Kyösti Urponen Lapin yliopistosta, professori Nijole Veckiene Vytautas Magnusin yliopistosta Liettuasta, professori Alexander Kozlov Moskovan psykologis-sosiaalisesta instituutista ja apulaisprofessori Valentina Samoylova Pietarin valtion yliopistosta. Lisäksi seminaarissa puhuvat hankkeen aluekoordinaattorit Arkangelista, Kaliningradista, Murmanskista ja Petroskoista.

Lisätietoa:
Professori Kyösti Urponen
Puhelin 040 583 8327
Suunnittelija Heli Niemi
Puhelin 040 727 1955
http://www.sosnet.fi 

LaY/Viestintä/OT