Uutiset 2011

Seminaari hyvinvointia edistävästä johtamisesta tammikuussa

18.11.2011

Lapin yliopistossa järjestetään tammikuussa 2012 seminaari, jossa pohditaan hyvinvointia edistävää johtamista: Mitä on hyvinvointia edistävä johtaminen ja miten sen avulla luodaan hyvinvointia opetuksessa, työssä, yrityksissä ja elämässä yleensä? Seminaari avaa Lapin yliopiston kärkihanketutkimusta.

Tämän päivän työelämä peräänkuuluttaa uudenlaista lähestymistapaa johtamiseen: kuinka ottaa johtamisessa huomioon työntekijöiden vahvuudet ja edistää onnellisten työyhteisöjen muodostumista. Alustuksissa pohditaan inhimillisten voimavarojen ja ihmisläheisen johtajuuden merkitystä eri näkökulmista.

Puhujina ovat muun muassa professorit Kaarina Määttä, Jari Stenvall, Antti Syväjärvi ja Juha Perttula sekä toimitusjohtaja Markku Salomaa.

Seminaari kuuluu Lapin yliopiston kärkihanketutkimukseen, jossa viiden eri tieteenalan edustajat tutkivat, kuinka edistää työntekijöiden onnellisuutta työssä tukemalla heidän yksilöllisiä vahvuuksiaan ja luomalla muutosvalmiita ja tuottavia työyhteisöjä. Työryhmän jäsenten yhteinen tavoite on ymmärtää, miten rakkausperusteista ja ihmisläheistä johtamista voisi hyödyntää osana innovatiivista johtajuutta niin työelämässä kuin ammatillisessa koulutuksessakin. Ilmiötä lähestytään hallintotieteen, psykologian, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen, kasvatuspsykologian ja muotoilun tutkimuksen kautta.

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki työyhteisön hyvinvoinnista ja uudenlaisesta ihmisen vahvuuksien tukemiseen nojautuvasta johtajuudesta kiinnostuneet: esimerkiksi johtajat, esimiestehtävissä olevat, kouluttajat ja opettajat. Seminaari sopii erityisesti niille, joiden tavoitteena on luoda positiivinen, myönteiseen ajatteluun ja ihmisten vahvuuksiin nojautuva työ- ja opiskeluympäristö.

Seminaari järjestetään Lapin yliopistossa 24.1.2012 klo 12–16. Osallistumismaksu on 50 €.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset 16.12.2011 mennessä osoitteessa www.ulapland.fi/koke. Sivulta löytyy ilmoittautumislomake. Ilmoittautuminen on sitova. Lasku seminaariin osallistumisesta lähetetään ilmoittautuneille.

Lisätiedot:
Satu Uusiautti, satu(at)uusiautti.fi
www.ulapland.fi/lovebasedleadership