Uutiset 2006

Seminaari kuntoutuksesta ja elämänlaadusta

17.11.2006

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys järjestää Lapin yliopiston ja Lapin Keskussairaalan kanssa ensi keväänä kuntoutusseminaarin, jonka teemana on Kuntoutus ja elämänlaatu.

Seminaarin ensimmäisenä päivänä keskiviikkona 9.5.2007 keskitytään kuntoutuksen tutkimukseen esittelemällä monipuolisesti eri tieteenalojen piirissä tehtävää kuntoutuksen tutkimusta. Aamupäivän ohjelma sisältää yleiset alustukset päivän teemasta.

Iltapäivällä ohjelma eriytyy työryhmiksi. Työryhmien teemoja ovat elämänlaatu kuntoutuksen tavoitteena, kuntoutumisen neurobiologia, kuntoutuksen vaikuttavuus, neurologinen ja neuropsykologinen kuntoutus sekä työhön kuntoutus.  

Ensimmäisen päivän järjestämisvastuu on Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistyksen tieteellisellä toimikunnalla ja Lapin yliopiston kuntoutuksen oppiaineella.

Seminaarin toisena päivänä torstaina 10.5.2007 keskitytään kuntoutuksen käytäntöihin. Päivän ohjelmasta vastaavat Lapin keskussairaalan kuntoutustutkimusyksikkö ja Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys.

Erilliset työryhmät järjestetään hyvinvointiteknologiasta yhteistyössä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa ja kuntouttavasta matkasta yhteistyössä Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaineen kanssa kanssa. Seminaari tarjoaa mahdollisuuden myös kuntoutuksen ja matkailualan edustajien kohtaamiseen.

Tutkijoilta toivotaan abstrakteja meneillään olevista tutkimuksista ja niiden tuloksista joko suulliseksi esitykseksi tai posteriksi. Lopullinen ohjelma rakentuu lähetettyjen abstraktien perusteella.

Seminaari järjestetään keskiviikkona ja torstaina 9.–10.5.2007 Lapin yliopistossa, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. 

Lisätietoja:
Katariina Hinkka, tieteellisen toimikunnan sihteeri
Puhelin   020 4346410
etunimi.sukunimi@kela.fi

Abstraktit pyydetään lähettämään 26.1.2007 mennessä osoitteella katariina.hinkka@kela.fi
Viestiin on syytä merkitä, onko esitys suunniteltu suulliseksi vai posteriesitykseksi. 

Lisätietoja saa tarvittaessa myös Aila Järvikoskelta etunimi.sukunimi@ulapland.fi tai Marjo-Riitta Mattukselta etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT