Uutiset 2011
 

Seminaari matkailun aluetalousvaikutuksista

9.12.2011

Matkailun aluetalousvaikutusten asiantuntijaseminaarissa pohditaan tiistaina 13. joulukuuta muun muassa sitä, millainen aluetalousvaikutusten malli soveltuisi parhaiten Lappiin.

Matkailualan aluetalousvaikutusten selvityksiä tehdään useilla eri malleilla, jotka eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Ongelmia aiheuttavat mm. toimialaluokitusten soveltumattomuus matkailukenttään ja rekisteröimättömän majoituskapasiteetin mittaus. Tarvetta on mallille, joka kehittäisi alueiden vertailukelpoisuutta ja osoittaisi matkailutoimialan merkityksen.

Matkailun aluetalousvaikutusten seminaarissa puhuu useita alan asiantuntijoita. Pekka Kauppila Oulun yliopistosta valottaa pohjoismaista sekä Koillismaan mallia. Sami Laakkonen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta kertoo matkailukehityksen seurannasta nopeiden suhdannetietojen avulla. Kokemuksia aluetalousvaikutusten selvitysprosessista seminaariin tuo puolestaan Hannu Piirainen Matkailun tutkimus- ja koulutuskeskuksesta Savonlinnasta. Lisäksi seminaarissa pohditaan asiantuntijapaneelissa tarkemmin sitä, millainen aluetalousvaikutusten malli soveltuisi toteutettavaksi Lapissa.

Seminaari on tiistaina 13. joulukuuta 2011 klo 9.00–15.00 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin auditoriossa (Viirinkankaantie 1, Rovaniemi, 1.krs). Se on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa!

Seminaarin järjestävät Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Lapin yliopiston tutkijakoulu sekä Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle ja Matkailutieto toimialan kilpailukykytekijänä – matkailutiedon popularisointi -projektit.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Päivi Ouallen, p. 040 484 4498, paivi.ouallen(at)ulapland.fi

LaY/Viestintä/SV