Uutiset 2003
 

Senaatti-kiinteistöjen ylin johto vieraili Lapin yliopistolla

10.6.2003

Senaatti-kiinteistöjen yli johto vieraili Lapin yliopistolla 9.6.2003. Vierailun yhteydessä keskusteltiin mm. Lapin yliopiston kolmannen rakennusvaiheen aloittamisesta. Lisäksi vieraat tutustuivat Arktikumiin ja Lapin yliopiston harjoittelukouluun.

 

Lapin yliopiston rehtori Esko Riepulan mukaan vierailun yhteydessä keskusteltiin yliopiston kolmannen rakennusvaiheen aloittamisesta, yhteistyön syventämisestä sekä tutustuttiin yliopiston tiloihin.

Kolmas rakennusvaihe odottaa parhaillaan raha-asiainvaliokunnan päätöstä, jota odotetaan juhannukseen mennessä. Senaatti-kiinteistöt on tehnyt rakennusvaiheesta investointipäätöksen, mikäli raha-asiainvaliokunnan päätös on puoltava. Arkkitehtitoimistoksi valitaan nykyisen päärakennuksen suunnittelija arkkitehtitoimisto Juhani Katainen.

  
Fellman-salissa järjestetyssä yleisötilaisuudessa Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja Aulis Kohvakka kertoi mm. Senaatti-kiinteistöjen vuokrapolitiikasta ja investoinneista.

 Johtaja Erkki Aho paneutui yliopistovuokriin esittelemällä selvitysmies Pekka Pajakkalan sekä yliopistojen vuokratyöryhmän ehdotuksia. Lapin yliopiston osalta olennaista vuokratyöryhmän ehdotuksessa on se, mikä tulee olemaan pääoman tuottovaatimus Lapin yliopiston uudisrakennuksen osalta ja miten ratkaistaan vuokra lahjoitusmaiden osalta.

Keskustelua herätti varsinkin Pekka Pajakkalan esitys pääomavuokran perimisen lopettamisesta lahjoitusmailta. Vuokratyöryhmä puolestaan ehdottaa, että lahjoitusmaiden osalta käytäntö jatkuu nykyisenkaltaisena ja asiaan palataan lainsäädännön uusimisen yhteydessä.

Lisäksi johtaja Aho esitteli Senaatti-kiinteistöjen korjausvastuuta ja vuokrien indeksisidonnaisuutta. Vuokratyöryhmän ehdotukset astuvat voimaan vuoden 2004 alusta, mikäli ne hyväksytään.

Senaatti-kiinteistöjen kehitysjohtaja Kaj Hedvallin johdolla tapaamisessa keskusteltiin mm. yliopistojen rahoituksesta, koulutuksen rakenteesta ja opetusmenetelmistä. Senaatti-kiinteistöjen ylin johto oli selvästikin kiinnostunut yliopistojen tulevaisuuden skenaarioista ja oli halukas kuuntelemaan Lapin yliopiston henkilökunnan näkemyksiä asiasta.

Yhteistyö Lapin yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa jatkuu myöhemmin syksyllä, jolloin osapuolet kokoontuvat keskustelemaan 3. rakennusvaiheeseen liittyvistä tavoitteista, toiveista ja tarpeista. Pääkampuksen laajennus merkitsee sitä, että taiteiden tiedekunnalle tulee uudet toimitilat nykyisen päärakennuksen yhteyteen. Käytännössä tämä tarkoittaa myös yliopiston sisäisen yhteistyön lisääntymistä ja yhteisten tilojen tehokkaampaa hyötykäyttöä.

Arkkitehtitoimisto Juhani Kataista edustaeella arkkitehti Erja Erralla ei vielä ollut näyttää luonnoksia uudesta rakennuksesta, mutta hän korosti suunnittelutyön pohjautuvan yhteistyöhön ja käyttäjien näkemyksiin. Uusiin tiloihin tulee yhteisiä tiloja kuten opetustilat, auditorio, aulat, näyttelytilat, elokuvateatteri ja ravintola. Taiteiden tiedekunnan käyttöön tulee erilaisia ateljee-tyyppisiä tiloja ja verstaita. Yhteiskäyttöön puolestaan rakennetaan oppimiskeskus, jonne sijoittuu myös taidekirjasto.

Teksti: LaY/Viestintä/ot
Kuva: Mauri Pänttäjä