Uutiset 2011

Seppo Aho osa-aikaiseksi professoriksi

23.12.2011

Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola on nimittänyt kutsusta filosofian tohtori Seppo Ahon osa-aikaiseksi professoriksi Lapin yliopistoon.

Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola on nimittänyt filosofian tohtori, dosentti Seppo Ahon matkailun aluekehityksen professorin määräaikaiseen tehtävään yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan 25 prosentin tehtävän hoito-osuudella 1.1.2012 lukien 31.12.2013 saakka.

Seppo Aho on suorittanut yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa 1977. Filosofian tohtorin tutkinnon Aho on suorittanut University of Londonissa (aluetalous ja suunnittelu) 1978. Seppo Aho on nimitetty dosentiksi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan 1981 ja dosentiksi Tampereen yliopistoon 1986.

Vuonna 1994 Aho valittiin käynnistämään matkailun koulutusta Lapin yliopistossa. Vuosina 1994–1999 hän toimi Suomen ensimmäisenä matkailun professorina. Aho on toiminut vierailevana professorina yli kymmenessä ulkomaisessa yliopistossa mm. Bolognassa, Firenzessä, Madridissa, Riiassa ja Roomassa. Viime vuosina hän on johtanut uudentyyppisten maisteriohjelmien suunnittelua sekä Suomessa että EUn tasolla.

Seppo Aho on julkaissut vuosikymmenien varrella yli 150 artikkelia ja 20 kirjaa, joista noin puolet käsittelee matkailua.

Glen Coutts dosentiksi taiteiden tiedekuntaan
Lapin yliopiston rehtori on myöntänyt Master of Arts Glen Couttsille Applied Visual Art Education -dosentin arvon Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan.

Glen Couttsin dosentuurin ala on Applied Visual Art Education. Couttsilla on merkittävää dosentuurin alaan liittyvää julkaisutoimintaa. Lisäksi hänellä on laaja kokemus alan opetustehtävistä ja hän toimii Lapin korkeakoulukonsernin Pohjoisen kulttuuri-instituutin osa-aikaisena asiantuntijaprofessorina.

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Mirja Väyrynen
Puhelin 040 8612225

Uutisen päivitys
Alkuperäistä Lapin yliopiston verkkosivuilla 23.12.2011 julkaistua uutista ”Seppo Aho ja Tuomas Pöysti osa-aikaisiksi professoreiksi” on päivitetty 2.1.2012 oikeustieteen tohtori, dosentti Tuomas Pöystin osalta. Pöysti ilmoitti Lapin yliopistolle 30.12.2011, että hän ei ota vastaan informaatio- ja hallinto-oikeuden professorin osa-aikaista tehtävää.